WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Brenntorvproduksjon fra Heimdalsmyra

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Lundgreens torvhus i 1930
Brenntorvproduksjon fra Heimdalsmyra ble iverksatt av konsul Helmer Lundgreen i 1874 da han fikk bruksrett til en torvpresse på Heimdalsmyra. Han hadde da garantert for lån til kjøpmann Carl Henrik August Johansen, som hadde kjøpt gården Rosten Nedre. Lundgreens virksomhet ble beskjeden, men han satte opp et torvhus som ble stående til 1930.

Det var gårdbruker Mikkel Rosten Rindal som tok over torvuttaket, og som leverte brenntorv til Trondheim. Men han manglet skjøte på gården og i 1890 overtok Trondhjems Torvstrøfabrik og Renovationscompagnie eiendommen for kr 17.400. Firmaet flyttet senere sin virksomhet til Sluppen.

I 1919 etablerte Leinstrand kommune og Tiller kommune i fellesskap et selskap som fikk navnet Heimdal Torvstrøfabrikk. Tre produksjonshus ble satt opp på myra. De stod på skinner så de kunne dras tilbake eter hvert som produksjonen skred fram. Noen store elektriske motorer ble installert for å drive torvpressen og dra transportbåndet.

Heimdal Torvstrøfabrikk gikk dårlig og skapte uoverensstemmelsstemmelser mellom de 2 kommunene. Den 6. august 1931 ble det slutt.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Trygve Rosten, Brenntorvproduksjon på Heimdalsmyra. Artikkel i årsskrift 1998 Tiller historielag