WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Brundalen barneskole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Brundalen Barneskole 2009. Foto: Jan Habberstad
Brundalen barneskole ligger i Leistadvegen 3 og er en skole for 1. - 7. trinn. Den hadde 300 elever i 2007.

Skolen åpnet i 1973, samme år som skolekretsen åpnet.Skolen ble utvidet i 1997 og i 2000 ble den eldste delen rehabilitert.

Brundalen barneskole var den første såkalte ”åpne skolen” i Trondheim, dvs at de tradisjonelle klasserommene ble oppløst eller forbundet med hverandre til ”landskap”. Anlegget var oppført i én etasje, inkludert sokkel mot nord, og med undervisningsdelene i 1. etasje. Denne etasjen var fordelt på to deler, en større kvadratisk hoveddel med klasseareal/fellesareal, og en lang smal fløy med spesialrom. Mellom disse løp en korridor med lavereliggende tak enn på sidebygningene. Administrasjon, lærerrom, helsestasjon, gymsal og tekniske rom var i sokkelen, som også rommet hovedinngangen.

Brundalen Barneskole-plan

Arkitekt for dette første byggetrinnet var Nils Henrik Eggen og anleggets struktur kan beskrives som strukturalistisk, dvs med utpreget bruk av moduler. Således har de opprinnelige fasadene et konsekvent gjentatt sprosseverk i tre og glass. Taker er fl att og med store takutstikk. Fasadeuttrykket fremstod som strengt grensende til ensformig. I 1996 foretok arkitektfirmaet Per Knudsen AS en utvidelse og ombyggging av skolen som bl.a skyldtes 6-årsreformen. Hovedgrepet her var å forlenge både den smale fløyen og korridoren – ”hovedpulsåren” – i 1. etasje, og dessuten å bygge et nytt klasseromsareal i vinkel med fløyen. Slik oppstod også en beskyttet skolegård mot øst.

Det nye tilbygget er søkt tilpasset eksisterende bygg, men er noe mindre strengt i uttrykket. Den smale og trange korridoren var i overensstemmelse med tidens idealer - tenkt bygd om til en ”gate” ved at taket skulle bli løftet over nabobygningene, og kledt med glass. Dette ble ikke realisert. I sammenheng med ombyggingen ble hele anlegget fargesatt i røde og rødbrune farger, noe som har gjort det opprinnelige fasadeuttrykket

Skolen har felles musikkkorps med Charlottenlund skole, Brundalen og Charlottenlund skolekorps.

Se også

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Byantikvarens notat


Eksterne lenker