WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Buckhaugen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Buckhaugen 1989. Foto: Jan Habberstad
Buckhaugen (gården Lille Reitgjerdet gnr. 51 bnr. 6) i tidligere Strinda kommune har fått navn etter kjøpmann Peter Christian Buck som kjøpte en parsell av Søndre Reitgjerdet i 1859. Gården ligger sydvest for krysset mellom Sigurd Jorsalfars veg og Brøsetvegen.

Buck selger gården i 1862 til Peder Jensen som igjen i 1883 selger til Johan Johnsen Bjørnstad, og denne solgte allerede året etter til Laura Stene.

I 1908 blir grosserer Rafael Hellen eier av gården.

Flyfoto Lille Reitgjerdet

Fjellanger Widerøes flyfoto fra tidlig 50-tall viser gården og åkerbruk rundt.
Foran til høyre i bildet vises kabelbanen med leirvaggene som gikk til Strinden Teglverk.

Strinden Teglverk, som eide gården fra 1912, flyttet i 1915 kontoret sitt dit. Disponent Johan Algarheim bodde der til 1929, senere Anton Furuseth som i en periode også var ordfører i Strinda kommune.

Våningshuset på gården og deler av hageanlegget er fredet.

Låven ble revet i 1992 og nytt boligkompleks bygget på samme sted. På søndre del av gården ble det tatt ut store mengder leire. Nå ligger den nyeste delen av Moholt kirkegård her.

Kart fra 1967

På dette kartet ser vi Lille Reitgjerdet - Buckhaugen ligger til venstre i bildet. Sør for gården ser vi at det er tegnet inn en fordypning i terrenget. Her begynte leiruttaket.

Våningshuset Lille Reitgjerdet.Foto: Jan Habberstad


Bilde av våningshuset sett fra Sigurd Jorsalfars veg.


Tunet på Buckhaugen. Foto: Jan Haberstad

Her ser vi tunet på Buckhaugen. I dette hvite huset bodde nettsideredaktøren fra 1949 til 1956.

Alleen opp til Lille Reitgjerdet. Foto: Jan Habberstad

Buckhaugen sett fra vest i 2013. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Privatarkiv Strinden Teglverk
  • 3. Privatarkiv Jan Habberstad