WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bygdelagenes Fellesråd

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Bygdelagenes Fellesråd, Norwegian-American Bygdelagenes Fellesraad, etablert 1899. 33 av opprinnelig 47 lag er aktive i 2018.

Fortegnelse over alle Norsk-Amerikanske bygdelag:
1. Aakerslægten.
2. Agderlaget.
3. Bergenslaget.
4. Fitjarlaget.
5. Flekkefjordlaget.
6. Gudbrandsdalslaget.
7. Hadelandslaget.
8. Hallinglaget.
9. Hardangerlaget.
10. Haugesundslaget.
11. Redalslaget.
12. Hurdalslaget.
13. Kongsberglaget.
14. Landingslaget.
15. Miøsenlaget.
16. Modum og Ekerlaget.
17. Namdalslaget.
18: Nordfjordlaget.
19. Nordhordslandslaget.
20. Nordlandslaget.
21. Nordmørelaget.
22. Numedalslaget.
23. Opdalslaget.
24. Oslolaget
25. Ringerikslaget.
26. Romsdalslaget.
27. Selbulaget.
23. Sigdalslaget.
29. Smaalenslaget.
30. Sognalaget.
31. Solørlaget.
32. Stavanger Amt Laget.
33. Sætesdalslaget.
34. Søndfjordlaget.
35. Søndhordlandslaget.
36. Søndmørslaget.
37. Telelaget.
38. Totenlaget.
39. Trønderlaget.
40. Tysneslaget.
41. Valdris Samband.
42. Vestfoldlaget.
43. Vestkystens Stavanger Amt lag.
44. Viktnalaget.
45. Vinger-Eidskog-Odalenlaget.
46. Vosselaget.
47. Østerdalslaget.


Tidligere og nåværende Midwest Lags

The following table is a listing of major lags formed in the Midwest since 1899. Those listed in kursiv text are no longer in existance. Those listed in uthevet text are a collection of lags that meet together.

Note: For a more complete listing of lags in America see Bygdelag_In_America.

NAME DATE FORMED (REORGANIZED) LOCATION


Nettsider