WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Bygningsingeniørgruppen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Bygningsingeniørgruppen ble opprettet i NIF Trondheim Avdeling 9.desember 1937. En komitè bestående av Torvald Kuløy, H.M.Bakken og J. Salberg hadde forberedt dette.

Rådgivende ingeniør Thorvald Kuløy ble valgt til første formann i gruppen. Gruppen drev sin virksomhet til våren 1941. Da opphørte aktiviteten på grunn av krigen. 29. mars 1949 startet aktiviteten opp igjen og professor Inge Lyse ble valgt til formann.

Faggruppen har gjennomført en rekke faglige seminarer, kurs og befaringer til utvalgte bygg og anlegg.

I forbindelse med 50-års markering i Hotell Prinsen 6.11.1987 ble det utgitt et jubileumshefte.

Bygningsing. avdelingen satte i gang utveksling av studenter med Darmstadt i Tyskland, Trondheims vennskapsby i Tyskland. Denne aktiviteten ble i 1995 ble overtatt av NTH sin internasjonale avdeling.

Gruppen har 2 klenodier i sin eie. Den ene er en vakker treklubbe, laget og overrakt av ingeniør Bakken i 1949. Navn på formennene i gruppen er inngravert på et metallbånd som er tvunnet rundt skaftet på klubba. Det andre er et pengeskrin med inngravering, som ble overrakt av NIF, Trondheim Avdeling som gave til gruppen i anledning 25-års jubileet i 1962. Dette er nå oppbevart på TEKNAs kontor på Gløshaugen, hvor det benyttes.

Bygningingeniørgruppens ledere:

1937 – 1941 Thorvald Kuløy
1949 – 1951 Inge Lyse

1951 – 1953 Lars Ustad

1953 – 1954 Tord Brabrand

1954 – 1957 Frants-Gustav Mørch

1957 – 1958 Leif Ødegaard

1958 – 1960 Hans Sørum

1960 – 1963 Arthur Nordmark

1963 – 1965 Odd E. Gjørv

1965 – 1967 Arnfinn Stabursvik

1967 – 1969 Karl Knudsen

1969 – 1971 Ragnar Myran

1971 – 1973 Harald Stein Husebye

1973 – 1975 Nils Fjærvik

1975 – 1977 Øyvind Iveland

1977 – 1979 Ragnar Lian

1979 – 1981 Bjørn G. Petersen

1981 – 1983 Tor Gjermundsen

1983 – 1985 Espen Aspnes

1985 – 1987 Leif Lande

1987 – 1989 Øivind Magne Rogndalen

1989 – 1991 Jan Ove Skålebråten

1991 – 1995 Agnar Gram

1995 – 1997 Arnstein Garli

1997 – 2000 Bård Sandberg

2000 – 2011 Agnar Gram


Kilder

  • 1. Jubileumsskrift NIF Trondheim avdeling 85 år, 1911-1996.
  • 2. NIFs historie gjennom 100 år
  • 3. Øivind Magne Rogndalen. Historikk Bygningsingeniørgruppe 1937-2011