WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Byutvidelse i 1847 og 1864-

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Byutvidelse i 1847 og 1864-
Byutvidelse i 1847 og 1864-
Årbok for
Strinda historielag
2014
Sidetall 11
Forfatter Knut Skjervold
Overskrift Byutvidelse i 1847 og 1864-
3 stikkord 1847
Strindas grenser
1864

Historien om Byutvidelsene i 1847 og 1864- og litt om fire eiendommer som ble byeiendommer ble beskrevet av Knut Skjervold i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2014.

Artikkelen beskriver grensejusteringene fra 1837 da Nidelva dannet grense mellom Trondhjem og Strinda. 10 år senere ble en smal stripe på Bakklandet innlemmet i Trondhjem. Det var området mellom Helgesæter BækVollabakken og Bakkebekken mellom Bakke kirke og Bakke gård som avgrenset justeringsarealet. Kart fra 1909, Kart over Trondhjem fra 1847 og Oversigtskart Trondhjem 1893 viser godt hvilke områder dette innebærer.

I 1864 ble så grensene endret på nytt. I Ila ble grensene satt like sør for Arildsløkken i Ila. På motsatt side av Nidelva ble hele Nidarø tatt med, samt eiendommen Tilfredshet, likeså Elgeseter gård og Lillegården. Grensen fulgte så vestdiden av festningsmuren til omtrent der Jernbanebrua krysser Nidelva.

I artikkelen følges eiendommene Bakke gård, Lillegården, Elgeseter gård og Vollan kretsfengsel.

Artikkelen er på 11 sider.

7 bilder, 1 maleri og 4 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]