WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Byutvidelsen i 1952

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Forslag til byutvidelse 1952

Forrige byutvidelse av Trondheim by ble gjennomført ved lov av 27. juni 1892. "Bare" 4,7 km2 ble tatt fra Strinda øst for Trondheim bygrense.

Formannskapet i Trondheim henvendte seg til Strinda kommune i 1918 med spørsmål om å nedsette en felles komité for å utrede nye grensejusteringer. Strinda var ikke villig til å delta. En komité nedsatt av Trondheim kommune la fram innstilling 22.3.1922.

Først i 1948 kom man videre med saken. Ved kgl.res av 1.1.1952 forelå det endelige resultatet som var likt med Strindas tilbud fra 1950, med tillegg av at Lade kirke og kirkegård skulle tilhøre Strinda herred.

Vedtaket innebar at Strinda mistet 4,05 km2 av sitt landareal, herav 3,15 fra Lade og 0,903 av Byåsen. Men bare 2.225 mennesker eller 7,4% av befolkningen fulgte med.

Les også Strindas grenser endres for å se alle grensejusteringene.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.

Interne lenker