WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Byutvikling og kamp om matjorda. Strindas «østområde» fram til 2015

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Byutvikling og kamp om matjorda. Strindas «østområde» fram til 2015
Byutvikling og matjord
Årbok for
Strinda historielag
2021
Sidetall 26
Forfatter Per Mehus
Overskrift Byutvikling og kamp om matjorda.
Strindas «østområde» fram til 2015
3 stikkord Strinda
matjord
byutvikling

Per Mehus har skrevet en artikkel om "Byutvikling og kamp om matjorda.
Strindas «østområde» fram til 2015" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2021.

Et riss av byutviklingen på 1900-tallet er i Ingvald Sivertsens artikkel bakgrunnen for en beskrivelse av mer enn 50 års kamp om matjorda rundt gårdene på Rotvoll, Grilstad og Overvik. Når historien om byens vekst inn i sentrumsnære jordbruksområder en gang kan skrives, vil det gamle «snaustrinda» måtte få en viktig plass. For å sikre en viss avstand til begivenhetene avslutter artikkelen sin fortelling rundt 2015.

Artikkelen er på 26 sider og viser 16 bilder

Årboka kan du bestille her