WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


CSKs æresmedlemmer

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

CSKs æresmedlemmer

1970

Viktor Olsen
Viktor Olsen utnevnes herved til æresmedlem av Charlottenlund Sportsklubb for utmerket innsats gjennom 25 år som aktiv idrettsutøver og i administrasjonen. Som suveren ener har du alltid vært og mye av deg har vi lært. Som deltaker i NM - EM og OL har du kastet glans over trøndersk og norsk idrett, og med din rakryggede og naturlige holdning i alle situasjoner har du vært et strålende eksempel for norsk idrett. Dine 10 norgesmesterskap rager høyest av alle dine utmerkede idrettsprestasjoner og vi er stolte av å utnevne deg som det første æresmedlem av vår sportsklubb.
23. mai 1970

Hilmar Valstad
Hilmar Valstad utnevnes herved til æresmedlem av Charlottenlund Sportsklubb. for utmerket innsats gjennom 25 år som aktiv idrettsutøver og en utmerket administrativ leder. På fotballbanen herjet du svært og på staffettlaget har du også vært, men det som sikkert lå ditt hjerte mest nært var vel klubbens renomé både fjernt og nær. I ti år som formann for vår klubb har du vært en mann som ofte har blitt utnyttet svært, men alltid med et smil dine oppgaver har du løst. Vi er stolte over din utnevnelse som ett av de to første æresmedlemmer av vår klubb.
23. mai 1970

1985

Rolf Ekeberg
Rolf Ekeberg utnevnes herved til æresmedlem av Charlottenlund Sportsklubb. Du var en av initiativtakerne til stiftelsen og har vært aktivt med i klubbens arbeid gjennom 40 år: Som klubbens formann i flere perioder, drivene kraft i barne- og ungdomsavdelingen og medlem av idrettsmerkeutvalget har du utført ett stort og betydningsfullt arbeid. Det er med stor takk vi utnevner deg til æresmedlem.
8. november 1985

Asbjørn Røkke
Asbjørn Røkke utnevnes herved til æresmedlem. Du var en av initiativtakerne til Charlottenlundhallens planlegging, bygging og i hallens første driftsår sto du i første rekke. Du har gjennom ditt uvurderlige arbeid tilført klubben et aktivum til glede for idretten og klubbens medlemmer. Det er med stor takk vi utnevner deg til æresmedlem.
8. november 1985

Richard Ulstad
Richard Ulstad utnevnes herved til æresmedlem. Du har vært aktiv for arbeidet i klubben i 40 år. Din innsats har vært betydelig på flere områder innen klubbens virksomhet. Vi vil spesielt nevne din interesse for trimidretten i klubben.
8. november 1985

Sverre Overvik
Sverre Overvik utnevnes herved til æresmedlem av Charlottenlund Sportsklubb. Du var en av initiativtakerne til Charlottenlundhallen og utrettelig var ditt arbeid for å vinne gjennom med din ide. Du har fra planlegging til fullendt bygg stått i første rekke. Gjennom ditt uvurderlige arbeid har du tilført klubben et aktivum til glede for idretten og klubbens medlemmer i generasjoner fremover. Som formann i klubben og håndballavdelingen har du også lagt ned et stort og betydningsfullt arbeid.

Det er med stor takk vi utnevner deg "Charlottenlundhallens far" til æresmedlem.
8. november 1985

Kilde

  • Artikkel i manus til CSKs jubileumsberetning 1995