WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Carl Flock

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Flock
Carl Flock , (6.8.1908 i Oslo - 25.5.1993 i Trondheim) , sønn av byråsjef, sl. justitiarius i Trondhjems byrett, Hans Jensen Blom Flock og hustru Agnethe født Widerøe. Gift i Trondhjem 25.5.1938 med Dagny Kaarbø, (6.3.1911- 2.9.1978) , datter av kjøpmann Jonas Kaarbø og hustru Aagot født Solberg.

Carl Flock tilhører en gammel juristslekt og efter examen artium , ved Trondheim Katedralskole 1926, fulgte han tradisjonen i slekten. I 1931 tok han juridisk embedseksamen og var efterpå sakførerfullmektig i Oslo til l934. Videre dommerfullmektig ved Strinda og Selbu sorenskriverembede inntil han i 1937 begynte egen sakførerforretning i Trondhjem. Overrettssakfører Flock har siden 1940 vært sekretær i Norges Ferskfiskomsetnings Landsforening, likeså i Trondhjems avdeling innen denne sammenslutning, han er medlem av Strinda ligningsråd, av forstanderskape i Strindens Sparebank og Trondhjem Katedralskole, styremedlem i Norsk Husflid Venner, Trondhjem, m. v.

Carl Flock ble valgt til ordfører i Harmonien på Generalforsamlingen 20. april 1961 , efter i flere perioder å ha vært medlem av direksjonen hvor han var varaordfører.


Kilder

  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1863.
  • Trondheimsbasen 2014
  • Gravminner i Norge