WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Carl Neupert

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Neuperts portrett av Postästaren Christian Benedictsson
Fotografen Carl Neupert (1803-1857) var født i Slesvig. Sønn av gullsmed Herman Neupert og hustru Hedevig Christine. Bror av musikkhandler i Christiania, Herman Christian Neupert. Fire andre søsken var pianister. Fabrikerte kunstige blomster i Christiania. Daguerreotypist, elev av Steltzner i Hamburg.

Carl Neupert åpnet atelier i Christiania 15.5.1844. I Bergen averterte han i Bergens Adr. Cont. Efterretninger 20.8.1844: "Daguerreotyp-Portraits paa Sølvplader efter Rocher's nyeste Methode, fixerede i Guld. Kun vellykkede Portraiter leveres", adressen var "hos Mad. Friis i Klosteret". Det oppsto her en avisfeide mellom ham og opticus Krogh, som også var daguerreotypist.

I Trondhjem hadde Carl Neupert atelier "hos Hr. Consul Død Gram ved Siden af Hr. Consul Fritz Lørch". F. B. Wallem regner ham i en artikkel i Adresseavisen 11.3.1939 for Trondhjems første fotograf. Han daguerreotyperte i St. Petersburg i 1847 og i Helsingfors og fl.st. i Finland i 1848-49.

Virkested:
1844-1846: Oslo; Teisners Have
1844: Kristiansand
1844: Oslo; Storgd. 37
1844: Trondheim
1845-1846: Oslo; Raadhusgd. 14
1844: Bergen


Kilde

  • 1. Inger-Johanne Glasø Røkke. Trondhjems første fotografer. Trondhjemske samlinger 1990.
  • 2. Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
  • 3. Norske fotosamlinger, 1989
  • 4. Fædrelandsvennen 24.10.1986
  • 5. Kari Michelsen. musikkhandel i Norge

Eksterne lenker