WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Carl Nielsen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Carl Nielsen

Ordfører Carl Nielsen (1836-15.6.1910) ble gift med en datter av skibsfører Koksvik.

Carl Nielsen ble 1.april 1865 kasserer, bokholder og sekretær, senere kontorchef i Trondhjems Brandforsikringsselskab.

Carl Nielsen var i 1887 direktør i Trondhjems Sparebanks forstanderskab, i 1893 direktionens formann etter postmester Nissen. Han var en av stifterne av Trondhjems Brændevinsamlag, og medlem av styret i denne. I 1899 ble Carl Nielsen forligskommisær fram til 1910. Han var også medlem av styret i Trondhjems Hospital og av direktionen i Spareskillingsbanken.

Han var ordfører i Trondheim 1895 og viceordfører i to år før dette.


Kilder

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik