WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Centralkomiteen for Trondheim og fylket

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Centralkomiteen for Trondheim og fylket, opprettet i april 1940 etter henvendelse fra Trøndelag industriforening. Formålet var å opprette et organ som hadde til oppgave å lede næringslivet og omsetningen i byen og fylket, dette etter tyskernes okkupasjon.

Blandt deltakerne var ordfører Ivar Skjånes, fungerende fylkesmann Johan Cappelen og med advokat Andreas Claussen som formann.

Komiteen fikk en rekke oppgaver, og behandlet ca 700 saker så lenge den fungerte til senhøsten 1940.

Centralkomiteens oppgaver var mange, krav om leveranser til Wehrmacht, prisfastsettelse av varene, erstatninger for rekvisisjoner av husvære og materiell. komiteen tok også opp spørsmål om frigivelse av norske krigsfanger, nødvendig norsk transport av varer og personer på Trondheimsfjorden o.l. Komiteen haddde møter med representanter fra tyske myndigheter som dr. Theodor Sonnenmann og konsul Nolda, samt militære som byens kommandant oberst Walter Weiss og flere. Komiteens mest dramatiske møter dreide seg om de tyske krav om arbeidskraft til utbyggingene av Lade flyplass og Værnes flyplass. Dette resulterte i at Centralkomiteen 24. april ble tvunget til å sende ut en kunngjøring om å skaffe arbeidskraft til de 3 entreprenørselskapene, A/S Betongbygg, Trondhjems Cementstøperi- og Entreprenørforretning og A/S Jernbeton.

Kilder

  • Anders Kirkhusmo. Trondhjemske Samlinger 2016