WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Charlottenlund barneskole

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Charlottenlund Barneskole
Charlottenlund skole brenner
Charlottenlund barneskole i november 2008
Charlottenlund Ungdomskole
Charlottenlund ungdomsskole 2008
Charlottenlund barne- og ungdomsskole, Tunveien 17, ble tatt i bruk i 1964.

I 1964-65 åpnet både barneskole og ungdomsskole, på samme tomt, og med samme arkitekter: Johan Arnstad og Ottar Heggenhougen (det finnes også en Charlottenlund videregående skole). Begge skolene hadde opprinnelig utpreget ”paviljongpreg” og den opprinnelige strukturen var ca 10 paviljonger gruppert omkring en administrasjonsbygning. Utearealene var da – som i dag – fordelt på tre åpne plasser: ”Tunet” i øst som inngangspartiet; ”Storplassen” som åpnet seg mot vest og hovedsakelig var tiltenkt ungdomsskolen; og ”Småplassen” som åpnet seg mot syd, en vennlig og mindre, beskyttet skolegård for barneskolen.

Barneskolen av i dag fremstår i hovedsak som et sammenhengende ”L-formet” bygningskompleks bestående av bygningsdeler fra ulike perioder. I tillegg kommer idrettshall/ svømmehall som ble oppført i 1979-80 (samme ark.). Skolens nye preg skyldes i høy grad ombygginger i forbindelse med 6-årsreformen i årene 1997-99 (Arkiplan AS Arkitektkontor) da flere tilbygg ble oppført og store deler av den opprinnelige bygningsmassen rehabilitert. De nye bygningsdelene er oppbygd som knappe volumer, utført i mur og puss, og med fl ate tak. Fargepreget er lyst, og de nye delene gir et vennlig og variert inntrykk. En spesiell utomhusplan knyttet til byggetrinn 2 i 1999 ble fremmet av skolen selv, og prinsippene bak planen gjorde at Trondheim eiendom vurdert det som et ”pilotprosjekt”. Planen ble i hovedsak realisert på småplassen hvor det – sentrert rundt noen eksisterende trær - ble bygd opp et såkalt ”jungelleikområde” for å stimulere til ”ekte leik og spontanidrett”.

De 2 første årene hadde skolene felles rektor, Arne Arnljot.

Kåre Halse ble i 1966 tilsatt som rektor for barnetrinnet.

Charlottenlund ungdomsskole ble delvis revet i 2004 og ny skole bygget i 2005. Charlottenlundhallen ligger i tilknytning til skolen.

Like sør for skolene ligger en ubåtbunker som under den 2. verdenskrig rommet den tyske Ubåtflåtens værvarslingsstasjon.

Charlottenlund skoleanlegg-plan

Se også

Kilde


Eksterne lenker