WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Charlottenlund gravlund

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinater: 63°25′8,02″ N 10°30′11,5″ Ø
Trykk på koordinatene og du får kart, flyfoto etc. for dette stedet.

Her ligger gravplassen
Skisse av prosesjonsveien
Prøveoppsetting av steinmur. 2016

Charlottenlund gravlund er en ny gravplass på Charlottenlund/Jakobsli. Den ble åpnet i 2020

Trondheim kommune utarbeidet en detaljert reguleringsplan for ny gravplass på Overvik og det tilgrensende turdraget i østre deler av Charlottenlund. Charlottenlund gravlund har, foruten gravplassene, areal til seremonibygg, drift og parkering. Planområdet (reguleringsplan r399) er i kommuneplanens arealdel 2012-2014 vist som framtidig grav- og urnelund, framtidig grønnstruktur og turvei. Tomta for den nye gravplassen er lokalisert mot det eksisterende boligområdet på Charlottenlund.

Kirkelig fellesråd i Trondheim gjennomførte høsten 2012 en plan- og designkonkurranse for Charlottenlund gravplass. Vinnerprosjektet «Alle savnedes plass», utarbeidet av White Arkitekter AB og Landskapsgruppen Öresund AB, danner grunnlaget for utarbeidelsen av reguleringsforslaget.

Gravplassen får følgende hoveddeler

Prosesjonsveien Veien er uten begynnelse og slutt, men blir forbindelsesvei mellom gravplassene og omgivelsene. Prosesjonsveien vil kunne sees fra Almeveien.

Åkerholmen er en liten «holme» med trær som er kjent i landskapet fra før, og gir en trygg nærhet til fortiden. Her blir det minnelunder, meditasjonssteder og gangveier.

Gravfeltene blir adskilt med lave lerkehekker. Det gjelder ikke på Åkerholmen, men ute på de flate partiene av gravplassen. Det er planlagt flere smale skogholt for å ta av for vinden.

Alle savnedes plass er et sted å samles eller å være alene og minnes. Den kan også være et sted man kan komme sammen for å søke trøst i en vanskelig situasjon, som et alternativ eller supplement til å bruke seremonirommet. Mellom gravlunden og bebyggelsen vil det bli et turdrag der det vil bli opparbeidet en turvei.


Type grav	       Byggetrinn 1 Byggetrinn 2
Kistegrav	        1413	    994
Kistegrav for muslimer 	 496	 
Kistegrav i minnelund       47	 
Urnegraver	        1805	    747
Urnegraver i navnet minnelund	1338	    288
Urnegraver i anonym m.lund	 360	 
Sum	            5459	    2029

Gravene/minnelundene [1]


Prosjektet [2]

Prosjekterende:

 • Landskapsgruppen AB
 • White arkitekter AB
 • Sweco Norge AS

Hovedentreprenør:

 • Hageanlegg as

Underentreprenør:

 • Tverås Maskin og Transport A/S

Prosjektledelse

Anleggsarbeidet

I starten av prosjektplanleggingen var en større del av byggingen planlagt til byggetrinn 2, men etter hvert i prosess og planlegging har en større del av totalprosjektet blitt tatt med i første byggetrinn. Hovedsakelig dreide dette seg om masseforflytning/bortkjøring av masse, samt bruk av tyngre kjøretøy som ikke lot seg gjøre i et «ferdig» anlegg, og som derfor var hensiktsmessig å gjennomføre i byggetrinn 1. [4]

Anleggsarbeidet startet opp august 2016, byggetrinn 1 ble ferdig senhøsten 2019. Byggetrinn 2 er planlagt gjennomført i 2027-28

Gravlunden ble offisielt åpnet ved ordfører Rita Ottervik 19. juni 2020. [5]

Det vil ikke bli noe fellesvigsling av gravlunden, da dette blir gjort særskilt ved hver enkelt gravferd. [6]

Charlottenlund gravlund skal etter hvert dekke behovet for gravplasser for Moholt kirkegård og Ranheim kirkegård. Totalt antall døde per år for sognene Ranheim, Charlottenlund og Strinda er ca. 315.[7]

Det er plantet 302 trær, 27.406 busker, 4114 stauder og 25.210 løk/knoller. Det er planlagt at man skal sette opp navneskilt for flesteparten av de forskjellige plantene som er plantet. Utsmykkingen av "Anonym minnelund" blir satt ut våren 2020.[8]


Fra anleggsperioden [9]

Referanser

 1. Foto: Torbjørn Rønning, tekst Hallvard Gilde, HRP
 2. Infoplakat
 3. Hallvard Gilde, HRP
 4. Saksprotokoll bystyret 21.6.2018.
 5. Hallvard Gilde, HRP
 6. E-post: Bjørn Borge, Kirkelig fellesråd i Trondheim 11.10 2019
 7. Saksprotokoll bystyret 18.6.2015.
 8. Hallvard Gilde, HRP
 9. Foto: Torbjørn Rønning

Kilde

 • Trondheim kirkelige fellesråd
 • Trondheim kommune

Eksterne lenker