WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Christian Egede Nissen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Egede Nissen
Korpslege Christian Paul Egede Nissen (1.11.1835 i Bodø – 25.2.1891 i Trondhjem) var sønn av distriktslege Christian Heinrich Nissen (1802–66) og Fayette Ørbech (1806–84).

Gift i Trondenes 1863 med Sophie Amalie Normann (30.4.1826 i Trondenes – 6.6.1912 i Christiania ), datter av handelsmann Jacob Pareli Norman og Maren født Kildal. Barn: Fanette (1864 i Tromsø-), Søren Chr. H Nissen (1866 i Tromsø-), Adam Hjalmar Egede Nissen (1868 i Levanger- 1953).

Fru Nissen var første gang gift med handelsmann Søren Brønlund Schøning (død på Grøtøy i Steigen 4. januar 1861) og var i første ekteskap mor til postmester, statsråd Jacob Marius Schøning.

Efter medisinsk embedseksamen i 1859 var han en kortere tid konstituert som fiskerilæge i Lofoten og distrikslæge i Brønnøy. Sommeren 1860 fungerte han som korpslæge ved Trondhjemske Jægerkorps under våpenøvelsene på Stjørdalshalsen (den store lystleir i anledning av Carl 15.'s kroning). Derfra reiste Nissen høsten samme år over London og Paris til Italia, kom til Neapel i oktober og ble antatt som frivillig i den «ungarske legion» av sydarmeen under Garibaldi i felttoget mot Franz den annen, fra denne tjenesten tok han avskjed ved juletider s. a. Efter å ha tilbrakt resten av vinteren i Rom, reiste han over Norditalia til Wien. På denne reisen ble han i Venedig mistenkt for å være Garibaldi og matte derfor skyndsomt forlate byen. Over Berlin vendte han tilbake til Christiania i mai 1861 . I oktober s. a. ble han utnevnt til distriktslæge i Steigen, fra dette embede tok han avskjed sommeren 1863. Han var efterpå en tid bosatt på Tromsø som sykehuslæge og privat praktiserende læge og bestyrte tid om annen ledige distriktslægeembeder i Nordland og Troms. I 1867 utnevntes han til kompanikirurg i Trondhjemske Brigade og var fra 1868 bosatt i Trondhjem. I 1871 ble han korpslæge og 1888 kaptein i Armeens Sanitet, senere tilbeordret sanitetsvesenets stab. Nissen tok i 1878 fremtredende del i stiftelsen av Trondhjems Jæger- og Fiskerforening og var foreningens formann i flere perioder. I flere perioder var han også ordfører i Trondhjems Arbeiderforening m.v. -- Han døde i Trondhjem 25. februar 1891.

Korpslæge Nissen var medlem av Harmoniens direksjon i flere perioder. Som ordfører fungerte han fra oktober 1889, men døde før utløpet av annen valgperiode. Konsul Hans J. Larsen overtok vervet for den gjenværende del av funksjonstid og inntil generalforsamlingen i oktober 1891.

Kilde

  • 1. Trondhjems lægeforening. En historisk oversikt 1842-1920.
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963.