WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Christian Frederich Møllerop

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Frederik Møllerop
Christian Frederich Møllerop (født 6. januar 1783 i Veblungsnes, død 3. april 1861 i Trondhjem) var apoteker ved Svaneapoteket.

Foreldre: Gjestgiver Christian Frederik Møllerop (født ca. 1749, begravet 3. april 1812 i Grytten, 63 år) og Valborg Margrethe Bille (født ca. 1746, visstnok i Molde, død 26. januar 1832 i Grytten).

Møllerop ble undervist hjemme til sitt 14. år, disiplinerte hos Johan Friederich Ackermann i Trondhjem 1796—1802, ble hos ham til apoteket ble solgt 1809 og fortsatte hos Jørgen Carsten Müller til utgangen av september 1810. I oktober reiste han til København, fikk privatundervisning og 16. februar 1811 avla han examen pharmaceuticum med laudabilis. 19. april samme år søkte han om å få opprette et nytt apotek i Trondhjem. Han fikk bevilgningen 31. desember 1811.

27. mai 1812 fikk han auksjonsskjøte på gården Munkegaten nr. 21, tilhørende bakermester Lars B. Lossius, for 12 010 rd. Den kaltes også Myklebustgården og lå mellom Stiftsgården på nordre og kremmer Cornelius Tønseths gård på søndre side. Møllerop betalte kontant 7010 rd., mens handelsmann Teler Hammond i Helgeland fikk obligasjon på 5000 rd., som ved forordningen av 5. januar 1813 ble omskrevet til 1500 riksbankdaler sølverdi. Pantet ble innfridd 25. mars 1830.

Her i Munkegaten nr. 21 hadde apoteket lokale til 1835, da Møllerop kjøpte Kongens gate nr. 14 b, et trehus i 2 etasjer oppført ca. 1780, og flyttet apoteket dit. Kjøpesummen var 5000 spd. Den formue han skal ha etterlatt seg på et par millioner kroner skyldtes ganske sikkert hans rike svigerfar og ikke egne inntekter.

Gift 1. februar 1826 i Trondhjem med Fredrikke Villhelmine Hoe ( født der 30. mars 1795, dødr 4. oktober 1871), datter av kjøpmann Herman Hoe (født ca. 1751 i Flensburg, død 1. april 1837 i Trondhjem) og Anne Dorothea Brodtkorb (født 14. mars 1768 på Nedre Hassel gård i Stadsbygd, død 18. mai 1841 De hadde 1 barn, Valboerg Dorothea Møllerop, gift 1) med løytnant Carl Frederik Sissener (1816—52) og gift 2) med adjunkt Carl Melchior Stang (1811—73).


Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957