WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Christian Hulbert Hielm

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Hulbert Hielm

Kaptein Christian Hulbert Hielm (28.1.1934 i Kristiansand - 11.5.1902) var sønn av stiftsoverrettssakfører i Kristiansand, Henrik Andreas Hielm og Christiane Louise Marie Irgens. Han ble gift 20.10.1859 i Ullensaker med Louise Johanne Hoelfeldt Paus (1835 i Kristiania - 18.10.1908), datter av foged Henrik Johan Paus og Sophie Lintrup.

Christian Hulbert Hielm ble utdannet ved Krigsskolen i 1953 og ble sekondløitnant i armeen. Etter å ha gjennomgått høiskolen ble han fra 1860 ansatt på Størenbanen, og fikk ansvar for strekningen Trondhjem- Heimdal. Han fikk også opprustet veianlegget mellom Moen i Klæbu og Brøttem. Hielm fikk etablert en torvfabrikk ved Heimdal. Ved Størenbanens åpning 5. august 1864 ble Hielm ansatt som driftsbestyrer og sjef både for baneavdelingen og for maskinavdelingen.

Christian Hulbert Hielm var ordfører i Trondhjem i 1878 og 1886. Han var medlem av forstanderskapet i Trondhjems tekniske læreanstalt. Han var også medlem av en kommisjon som drøftet Trondhjem Domkirkes restaurering. Christian Hielm var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.


Hielm var ridder av St. Olaf 1892, av Wasaordenens 1ste klasse, av den Sachsen-Weimarske hvide Falks orden, av den Sachsiske Albrechts ordens 1ste klasse.

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Thor Bjelke og Roar Stenersen. Rørosbaneboka.
  • 3.Carl Adolf von Krogh. Rørosbanens historie

Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik
Jernbaneansatte