WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Kaurin

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Kaurin

Bestyrer Christian Kaurin, født 22. mai 1837 i Ørskog, sønn av sogneprest, senest i Børsa, provst Henning Junghans Kaurin og hustru Alette Sophie Musæus. Gift 1863 med Emilie Henriette Malling, født 11.oktober 1838 i Christiania

død på Presterød 8. november 1925, datter av tømmermester Christian Herman Malling og hustru Henriette Christiane født Malling. Barn: Henning Christian Kaurin

Christian Kaurin ble årene 1856 til 1860 utdannet som maskiningeniør ved den tekniske skole, resp. Høyskole i Karlsruhe og Hannover. Efter eksamen og praksis var han først ansatt ved jernbaneanlegget Trondhjem-Støren inntil han i 1862 etablerte seg som autoriset rørlegger i Trondhjem. I 1868 ble han ansatt som bestyrer av Trondhjem Gassverk en bedrift som han ledet i over førti ar, til mai 1910, og på en måte som innbrakte ham alminnelig anerkjennelse. Det er opplyst at han i hele denne tiden ikke hadde et eneste alvorlig uthell ved bedriften, det økonomiske resultat var også meget til fredsstillende.

Ingeniør Kaurin tilhørte en gammel embedsslekt, som i generasjoner har vært knyttet til Trondhjem og Trøndelag, navnlig som geistlige. Personlig var han en elskverdig, høyt kultivert mann som alle som han kom i berøring med bevarte i vennlig erindring. Han døde 1. mai 1912 på Presterød på Nøtterøy.

Ingeniør Kaurin var medlem av Harmoniens direksjon fra 1890 og fungerte som ordfører fra oktober 1891 til oktober 1892.

Kilde

  • Gravminner i Norge
  • Trondhjemsbasen 2018
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963