WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christopher Pritzier Meidell

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Christopher Pritzier Meidell

Oberstløitnant Christopher Pritzier Meidell, født 1. juni 1783 på Moldegård i Os (Bergen), sønn av oberst Frantz Henrik Meidell og 2. hustru Gye Johanne Christine Pritzier.

Gift juleaften 1814 på Kongsvinger med Laura Christine Cathrine Fogh, født 15. august 1793 i København, død i samme by 7. mars 1864, datter av forvalter ved Assistenthuset i København, Lauritz Fogh og Cathrine f. Schrøder.

Både på farens og morens side var ban av gammel offisersslekt. Han ble selv offiser i 1803 (secondløjtnant med anciennitet fra 15. november) og utmerket seg i 1808 under krigen med Sverige, i 1814 gjorde ban seg fordelaktig bemerket som premierløitnant og batterikommandør under oberst Krebs ved Lier og Matrand. Fra høsten 1814 var han ansatt som stabskaptein i Artilleribrigaden, 1817- 1826 sjef for Bergenhusiske garnisonskompani av artilleribrigaden, ble 1826 major og sjef for 4. Batajon i Trondhjem, 1831 oberstløitnant. I 1841 søkte og fikk han avskjed fra militæretaten og ble utnevnt til tollinspektør i Kristiansand S., hvor han døde 14. september 1851.


Oberstløjtnant Meidell ble medlem av Harmonien i 1827, i årene 1828 var han medlem av direksjonen, bygningsdirektør, og selskapets presiderende direktør fra oktober 1839 til oktober 1841.

Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963