WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Da Armfeldt krysset Nidelva

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Lerflaten

Da general Armfeldt ga opp beleiringen av Trondheim i november 1718 forflyttet troppene hans seg fra Hoeggen til Leira gods. Her ble det bygget elementer til en flytebro for å krysse Nidelva. Dessuten ble det benyttet medbrakte kvernsteiner som forankringslodd for å holde brua opp mot strømmen.

Det var lenge uklart om hvor det egentlige kryssingstedet var. Enten mellom Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss, eller i området ovenfor Øvre Leirfoss. Øversteløytnant Cronstedts tegning fra 1718 viser området for kryssingen.

Tiller Historielag mener å ha dokumentasjon på at kryssingen foregikk fra Sagabekken på østsiden over til Skjetneøyene. Armfeldts soldater masjerte da videre til Halsteingård og videre til Skjetne Øvre.

Foto:Ole Jørgen Kjellmark

Luftfoto over Nidelva der kryssingen skal ha foregått i 1718


Se også

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.
  • 2. Per Helmersen. Siste utvikling om Karl den 12s hærtog i 1718
  • 3. Anders Hansson. Armfeldts karoliner. Prisma forlag
  • 4. Ivar Nervik. Armfeldt og Karolinerne gjennom Sjetnemarka. årsskrift Heimdal Historielag 2016.


Interne lenker