WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Da Charlottenlund fikk 9-årig skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Da Charlottenlund fikk 9-årig skole
Charlottenlund skole
Årbok for
Strinda historielag
2007
Sidetall 18
Forfatter Jan P. Breida
Overskrift Strindas siste kradfttak på skolefronten
da Charlottenlund fikk 9-årig skole
3 stikkord Skole
bydel
Charlottenlund

Historien om Strindas siste krafttak på skolefronten - da Charlottenlund fikk 9-årig skole ble beskrevet av Jan P. Breida i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2007.

Artikkelen er på 18 sider. Den omtaler skolesituasjonen på Strinda i etterkrigstida og planleggingen mot nye skoler på Charlottenlund. Charlottenlund barneskole og Charlottenlund ungdomsskole ble ferdigsstilt i 1964.

8 fotos 3 illustrasjoner og 1 kart er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]