WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie
Petersborg Fattighus
Årbok for
Strinda historielag
2021
Sidetall 25
Forfatter Per Mehus
Overskrift Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie
3 stikkord Eilert Sundt
Petersborg
fattighus

Per Mehus har skrevet en artikkel om "Da Eilert Sundt kom til fattighuset på Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2021.

Industrialiseringen og det store hamskiftet førte ikke bare med seg en sterk økonomisk vekst. De bidro til å generere fattigdom og forsterke klasseskillene, også i Strinda. Per Mehus’ artikkel om teologen Eilert Sundt og det såkalte fattighuset på Petersborg er et spennende og lærerikt «blad i Strindas fattighistorie». Eilert Sundt ble landets første fattigdomsforsker, og fattighuset på Petersborg var nytt og interessant for ham. Artikkelen beskriver utviklingen av tenkningen bak de ulike fattiglovene, som alle hadde en intensjon om å skille mellom «verdige» og «uverdige» trengende, bekjempe «latskap og usedelighet» og redusere utgiftene til fattigforsorgen for bønder og byborgere.

Artikkelen er på 25 sider og viser 15 bilder

Årboka kan du bestille her