WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet
Ny Jord ved Jonsvatnet
Årbok for
Strinda historielag
2008
Sidetall 8
Forfatter Asbjørn G. Johansen
Overskrift Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet
3 stikkord 2.verdenskrig
Nydyrkning
Jonsvatnet

Historien om Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet, ble beskrevet av Asbjørn G. Johansen i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2008.

Artikkelen beskriver senere ministerpresident Vidkun Quisling sitt besøk hos bureisere ved Jonsvatnet i juni 1938. Besøket fant sted på Haugum som var en av Ny Jord- gårdene.

Artikkelen er på 8 sider.

3 bilder og 1 kart er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]