WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Da Trondheim og Strinda ble okkupert av tyskerne

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Admiral Hipper

9. apri 1940. Ute i Europa hadde verdenskrigen på nytt rast siden høsten 1939. Foruroligende

hendelser hadde funnet sted langs norskekysten, med den britiske bordingen av det tyske skipet "Altmark" i Jøssingfjorden i februar som den alvorligste enkeltepisoden. Britisk minelegging av norske farvann og senkingen av der tyske skipet "Rio de Janeiro" utenfor Kristiansand tyder på at noe ville skje.

Ytterst i Trondheimsfjorden krysset den norske bevoktningsbåten "Fosen". Mannskapet ombord hadde vært utkommandert til nøytralitetsvakt siden høsten 1939. Siden kvelden den 8. april hadde den patruljert sin vante rute mellom Agdenes og Smellingen. Mannskapet ombord kunne ikke vite at situasjonen snart skulle endre seg, og at den første norske marineoffiseren allerede hadde falt i kamp med tyske marinestyrker. Overlegne tyske marinestyrker var på marsj mot Oslo, Arendal, Kristiansand, Egersund, Bergen, Trondheim og Narvik.

Natten til den 9. april skilte den tyske tunge krysseren "Admiral Hipper" og Jagerne "Paul Jacobi", "Theodor Riedel", "Bruno Heinemann" og "Friedrich Eckoldt" lag med narvikgruppen utenfor Nordvestlandet. Gruppen hadde allerede vært i kamp utenfor Stadt, der "Hipper" hadde senket den engelske jageren "HMS Glowworm", som skulle returnere til England etter minelegging i norske farvann. Etter å ha gått vestover snudde gruppen og gikk inn Frohavet og videre inn Trondheimsfjorden.

Klokken 0253 befant "Fosen" seg utenfor Beian, da de oppdaget et mørklagt skip som gikk med stor fart inn fjorden. "Fosen" anropte og fikk svar på engelsk om at de hadde ordre fra regjeringen om å gå til Trondheim, og at de ikke hadde fiendtlige hensikter. "Fosen" ga ordre om å stoppe, samtidig som signalgast Harald Schunemann skjøt opp to røde signallys for å advare festningen lenger inn i fjorden. "Hipper" morset samme melding til de norske batteriene på Brettingen og Hysnes. Den tyske styrken passerte lyskastersonen klokken 0404, og etter en kort skuddveksling var den tyske styrken igjennom.

Jagerne "Theodor Riedl" og "Paul Jakobi" ankret opp ved Rissa og satte i land 400 bergjegere og kystartillerister, mens ytterligere 200 ble holdt i reserve om bord i "Bruno Heinemann". "Admiral Hipper" og "Friedrich Eckoldt" gikk videre inn til Trondheim med resten av 138. bergjegerregiment og et stort antall marinespesialister som skulle sikre Trondheim havn, til sammen omtrent 1100 mann. Den 9. april klokken 0525 ankret de tyske skipene opp på reden og startet straks ilandsetting av tropper. Da folk tok ut i gatene tidlig pa morgenen, var de første tyskerne allerede på plass rundt om i byen.

Senere på ettermiddagen landet også 15 "Heinkel 115" sjøfly i Ilsvika. I dagene og ukene som fulgte ble en enorm forsyningsoperasjon gjennomført ved hjelp av skip, fly og ubåter. Luftvern ble organisert, det første tunge luftvernbatteriet satt opp på Ladehammeren, og kystartilleriet ute i fjorden ble rustet opp.


Kilde

  • 1. Knut Sivertsen. Trondheim i sjøkrigens tegn. Trondheim havn 1940-1945.
  • 2. WikipediaEksterne lenker