WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dampskipsruten til Orkdal

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
D/S Martello

«Martello» blev innkjøpt i 1850-årene av byggmester O. G. Olsen (f. 1821, d. 1903).

Skibet skulde anvendes til slep og transportbåt ved et moloanlegg som Olsen påtok sig å bygge utenfor byen, til vern for bryggene i Fjordgaten. Før 1854 gikk sjøen helt op til bryggene, og under høivann og stormende vær blev pakkhusene ofte skadet av sjøgangen.

Da forannevnte molo utenfor byen var ferdigbygget blev «Martello» satt i rutefart på Orkedalen, Strindlandet og Stjørdalen og trafikerte disse ruter helt til 1868.

I sommertiden gikk «Martello» som regel hver søndag lystturer til de forskjellige bygder omkring Trondhjemsfjorden.

Orkedalens Dampskibsselskap var det første lokalselskap som blev oprettet av en enkelt bygd. Selskapet blev stiftet i Orkdalen i 1867. Det første styre var lensmann Nordtømme, sakfører Richter, handelsmann Torger Jenssen, gårdbruker Lars Metli, apoteker Wang og infanterikaptein Knoff.

D/S «Orkla» ble anskaffet og satt i rute på Orkdalen i 1868 og trafikerte samme rute helt til i 1900, da selskapet fikk anskaffet D/S «Orkdal» (Svorka). I 1903 blev «Orkla» solgt til Frosta Darnpskibsselskap og fikk navnet «Tautra».

Kilde

  • 1. O.J.Johansen. Trondhjem-den tusenårige by ved Nidelven. Aktietrykkeriet 1936.
  • 2. Olaf T. Engvig. Gamle Dampen-Rutebåter på Trondheimsfjorden. Tapir akademisk forlag