WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Digrebruket

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jacob Digres trelastlager
Nordenfjeldske destillasjonsverk A/S
Digrebruket, sagbruk i Ila, anlagt av grosserer Einar Gram - ordfører som Damphøvleriet i Ihlen. I 1862 ble det solgt til tømrermester og trelasthandler Jacob Digre. Senere ble eiendommen kjøpt av Arild Christopher Huitfeldt. Det lå ved stranden i Nedre Ila og brant totalt ned i 1876 (Digrebrannen), men ble gjenreist.

Digre lot oppføre en lang molo, Digremoloen, i sjøen utenfor bruket for å beskytte trelastkaiene. Jacob Digre startet i 1886 produksjon av ferdighus i "nasjonal stil", og i 1900 sysselsatte fabrikken 80 mann. Arkitekt Karl Norum. I 1930-årene ble eiendommen overtatt av Nordenfjeldske destillasjonsverk A/S.

Kilder

  • Sted og navn i Trondheim. Wilhelm K. Støren.
  • Trondheim byleksikon