WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tungasletta 2. Foto: Jan Habberstad

Direktoratet for naturforvaltning (DN) var et rådgivende og utøvende statlig direktorat underlagt Miljøverndepartementet. DN ble etablert 1. oktober 1965 med navnet Direktoratet for jakt viltstell og ferskvannsfiske og hadde kontor i Elgeseter gate 10, FischegårdenØya. DN holdt fra ca 1990 til i Tungasletta 2 Trondheim.

Direktører ved DN har vært:
1985-1988 Helge Vikan
1989-1995 Peter Johan Schei
1995-2001 Stein Lier-Hansen
2001-2013 Janne Solli

DN ble slått sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet til Miljødirektoratet 1. juli 2013 og flyttet inn i nybygg på Brattøra i Trondheim.

DN hadde ansvaret for at regjeringens miljøpolitikk ble iverksatt, og for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer. DN arbeidet for å ta vare på norsk natur, og for å kombinere vern og bruk av naturen.

DN hadde ca. 350 medarbeidere. En stor andel var universitetsutdannet, mange med en naturvitenskapelig bakgrunn, men det var også jurister, samfunnsvitere, økonomer og humanister i arbeidsstokken.

Statens naturoppsyn (SNO) var en del av direktoratet, organisert som en egen enhet for naturoppsyn og forvaltningsrettet feltarbeid. SNOs sentrale administrasjon var plassert i Trondheim, mens lokalkontorene var spredt over hele landet.

DN var partner i FutureBuilt som jobber med klimavennlige arkitektur og byutvikling i Oslo, Bærum og Drammen.

Jan Habberstad forteller:

I 1986 arbeidet Miljøverndepartementet og DN med å strukturere oppgavefordelingen som DN, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, og Vassdragsforvalterne i Norge skulle arbeide med. Det ble avholdt en rekke konferanser. Sentrale personer i 1986 fra DN var: Helge Vikan, Peter Johan Schei, Tor B. Gunnerød, Svein Skavhaug, Jon Suul, Erling Bjørkøy,Svein Myrberget,Bror Jonsson, Reidar Andersen, Svein Aage Mehli, Karl Baadsvik, Svein Karlsen, Aud Castberg, Soilikki Vettenranta, Berit Lein[1], Synnøve Sunde, Anne Grethe Tessem.

Jeg jobbet også noen år senere i Direktoratet fra september 1996 til august 1987 som prosjektleder for Verdier i Vernede Vassdrag.

Kilde

  • 1. Nettsted Miljødirektoratet
  • 2. Wikipedia
  • 3. VF-nytt 1/1986

Eksterne lenker