WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Domkirken

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nidarosdomens utvikling
Nidarosdomen 1830. Kolorert steintrykk av Mathias Dalager
I 1708 brant Nidarosdomen - Domkirken i Trondhjem så bare murene sto igjen. Tidligere hadde Domkirken brent i årene 1328, 1432 og 1531. Gjenoppbyggingen var knapt ferdig før kirken på nytt brant etter et lynnedslag i 1719. Kirken ble gjenreist på enklest mulige måte, bl.a. med et enkelt pyramidetak over det gamle tårnet. Oktogonen fikk en løkkuppel i barokk stil og de gamle kapellene fra middelalderen ble bygget om til gravkapell for byens velstående borgere.

Med en økende nasjonal bevissthet utover 1800-tallet, kom ønsket om å gjenoppbygge Domkirken i Trondheim til middelalderens storhet. Idéen vant gehør, og i 1869 startet restaureringen. Mange undersøkelser og nitid rekonstruksjon av kirkens tapte middelalderdeler ble lagt til grunn for arbeidene. Et dyktig håndverker-og kunstnermiljø vokste fram, og resultatet ser vi i dag. Ole Peter Høegh var den første arkitekt som fikk befatning med Nidaros Domkirkens restaurering. Han ledet gjenreisningen av korhvelvet som måtte nedtas 1833.

Fra 1872 til sin død 1906 ledet Eilert Christian Brodtkorb Christie gjenreisningen av Nidaros domkirke, og konsentrerte all sin interesse og arbeidskraft om dette.

Domkirken 1890

Heinrich Ernst Schirmer hadde 1869–71 begynt domkirkearbeidene med en hardhendt restaurering av skrudhuset. Christies første hovedprosjekt (1872–77) ble en mer forsiktig konservering og reparasjon av oktogonen, men takets barokkuppel ble erstattet med et spisst tak. Kirkens gotiske langkor ble deretter 1877–90 møysommelig rekonstruert som et uhyre komplisert puslespill ut fra rester som ble funnet i kirkens nyere murer. Etter langkoret fortsatte arbeidene med den romanske tverrskipet, som ble kronet av et sentraltårn med høyt spir 1901. Tårnets og spirets utforming var bestemt ut fra forutsetningen at kirkens vestskip skulle forbli i ruiner. Under arbeidet ble det imidlertid funnet så klare spor etter vestskipets form at det ble vedtatt å gjenreise også denne bygningsdelen fra høygotikken på slutten av 1200-tallet. Restaureringen av vestskipet var kommet langt og ble provisorisk benyttet til kongekroningen 1906, kort tid før Christies død. Christie hadde også laget planer for vestfronten, men den fikk etter mange års strid en annen utforming.

Nils Ryjord (1875-1926) arbeidet med Domkirken under arkitekt Christie i åtte år og ble konstituert som leder etter at sjefen døde i 1906. Han fortsatte arbeidene på hovedskipet etter Christies planer, og de delene som gjensto av vestfronten ble tatt ned og murt opp på nytt.

Da Olaf Nordhagen i 1907 fikk jobben som kunstnerisk leder, ble Ryjord gitt det tekniske og administrative ansvar. Dette sidestilte samarbeidet fungerte veldig godt.

Domkirken 2015. Foto: Jan Habberstad
Nidarosdomens vestside. Foto: Jan Habberstad 2014

Med den gjenoppbyggede Vestfronten var det meste av kirken ferdig restaurert i 1969. Den siste statuen kom på plass i 1983.

Bildet nedenfor er en skisse laget ut fra originale foto før ca 1910.


O.Werners Forlag Trondhjem


Kilde

  • 1. Album fra Trondhjem og Omegn. O. Werners forlag Trondheim. Dato ukjent.
    Eies av Ester Habberstad.
  • 2.Middelalderbyen Nidaros. Karl Fredrik Keller 2008

Eksterne lenker