WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Dreneringen av Sjetnemyra

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Dreneringen av Sjetnmyra

Dreneringen av Sjetnemyra i Tiller kommune, ble igangsatt fra 1966 som følge av bystyrevedtak i Trondheim 30.6.1966.

Det ble bevilget 1.15 millioner kroner til å drenere/grøfte 2.500 dekar myr av et totalareal på 3.000.

Det Norske Myrselskap v/sjefrådgiver Ole Lie ble engasjert som faginstans til utarbeidelse av detaljplaner for hele dreneringsområdet.Utstikkingen ble foretatt av oppmålingsingeniør Kjerulf A. Lien (27.10.1920- 22.1.2015), som var utlånt fra Trondheim kommune.

Planen omfattet graving av i alt 250.000 m åpne større kanaler, landgrøfter, avrenningsgrøfter og drensgrøfter, samt opprenskning og utretting av naturlige bekkefar i området.

I drensgrøftene på ca 1,3 meters dybde skulle det legges 2toms halvperforerte plastrør som skulle tildekkes av en 20 cm bred Glavastrimmel, og drensgrøftene skulle ha en avstand på10 meter. De åpne kanalene skulle være 2,0 meter dype, ha en bunnbredd på 1,0 meter. Myrdybden viste variasjoner fra 0,5 meter til 6,0 meter.

Arbeidet med gravingen ble avsluttet i 1968. 4 år senere ble det ved målinger påvist at myra hadde senket seg 20-25 cm i gjennomsnitt.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Kjerulf A. Lien. Artikkel i Årsskrift 2007 fra Tiller historielag