WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Einar Olaf Heyeraas

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Einar Olaf Heyeraas
Einar Olaf Heyeraas (født 20. januar 1878 i Trondhjem. iflg. bevilling i mai 1913 antok han navnet Heveraas, død 18. november 1958 i Trondheim)var apoteker ved Apoteket St. Olav.

Foreldre: Overrettsfullmektig Odin Severin Olsen (født 24. mai 1852, død 26. februar 1924) og Karen Johanna Heyeraas (født 6. mars 1849, død 9. mars 1924). Han var elev av Trondhjems guttebetalingsskole, tok middelskoleeksamen, disiplinerte ved Apoteket Hjorten i Trondhjem 28. januar 1896-1. mars 1899 og hospiterte ved Trondhjems tekniske læreanstalt 1897. Våren 1899 tok han farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt, fortsatte ved samme apotek 25. april 1899-5. september 1900 og tok apotekereksamen med meget godt våren 1901. Etter å ha vikariert ved Apoteket Falken i Christiania 12. juni—23. september 1901, var han ansatt ved Apoteket St. Olav fra 25. september 1901 til 1. juli 1923 og bestyrte det fra november 1918 til 1. april 1919. I årene 1903-04 fikk han permisjon for å fortsette som elev ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt hvor han tok fullstendig avgangseksamen på den kjemiske linje.

19. januar 1923 fikk Heyeraas bevilling til å opprette og drive Apoteket Nordstjernen i Stenkjær, åpnet det 25. august 1923 og drev det til 15. mai 1938.

7. januar 1938 fikk han bevilling til å drive Apoteket St. Olav i Trondhjem og overtok det 25. april samme år. Av Salve Møller Holms bo kjøpte han Søndre gate nr. 19 for kr. 220 000,-.

Han var sekretær, senere nestformann i Trøndelag krets av N. F. F. og medlem av Reservefondsstyret, nestformann, senere formann i Trondhjems krets av N. A. F., varamann i N. A. F.'s Æres og Voldgiftsrett. Han var medlem av forstanderskapet i Stod og Steinkjers Sparebank, av Trondhjems Sparebanks forstanderskap, nestformann i Nordenfjeldske krets av Norges Badeforbund, medlem av Steinkjer menighetsråd. I en årrekke hadde han bistilling som analytiker ved Bærums Droge- og Kemikalieforretnings utsalg i Trondhjem. 1 henhold til aldersgrensebestemmelsene ble han løst fra bevillingen 29. januar 1954 og fratrådte 1. oktober samme år.

Gift 18. januar 1905 i Strinda med Maria Person Karlbeck (født 10. april 1878 i Sunne, Varmland, død 31. mai 1938 i Trondheim.)

De hadde 2 barn, blant annet Harald Heyeraas

Kilde

  • Trondhjems lægeforening. En historisk oversikt 1842-1920.
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1960