WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Elev på Åsvang skole under krigen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Elev på Åsvang skole under krigen
Elev på Åsvang skole under krigen
Årbok for
Strinda historielag
2019
Sidetall 8
Forfatter Alf Erling Selvik
Overskrift Elev på Åsvang skole under krigen
3 stikkord Åsvang skole
Andre verdenskrig
Barndomsminner

Årene med tysk okkupasjon under andre verdenskrig var en spesiell tid også for skolebarna i Strinda. Mange skolebygninger ble rekvirert av okkupasjonsmakten, som trengte lagringsplass for materiell og rom for innkvartering av soldater. Hverdagene for skolens lærere og elever ble preget av knappe ressurser og mange nødløsninger.

I denne artikkelen deler Alf Erling Selvik (f.1931) minner fra denne tiden. Han vokste opp på Sæterbakken, og var elev på Åsvang skole, altså en skolevei på mellom tre og fire kilometer, som selvsagt måtte tilbakelegges til fots. Alf Erling husker panikken og evakueringen av byen i aprildagene 1940, og en omflakkende tilværelse for skoleklasser som stadig måtte finne nye lokaler.

Beretningen føres fram til frigjøringen i 1945, og gir et godt inntrykk av hvordan skolebarna utfoldet seg med kreative aktiviteter som unger alltid har gjort, og av hvordan skolen trass i vanskelighetene maktet å gi barna trygge rammer og god opplæring. Artikkelen er et tidsbilde av Snaustrinda i krigsårene, slik Alf Erling Selvik som elev ved Åsvang skole opplevde det.


Artikkelen er på 8 sider og viser 7 bilder


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]