WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Elgeseter bru

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Elgeseter bru er en del av Europavei 6 som går over Nidelva og forbinder Prinsens gate med Elgeseter gate på Elgeseter i sør. Trondheim Bystyre vedtok 17. mars 1949 at brua skulle bygges. Elgeseter bru ble åpnet i 1951 etter en byggetid på 2 år.

Hovedinnfartsveien til Trondheim har vært på Elgeseter i mange hundre år, første bru her Kongsgårdsbrua, er nevnt i 1178. På denne brua var det kamper mellom birkebeinere og baglere i 1199. Fram til to år etter bybrannen i 1681, da Gamle Bybro ble bygd, var denne brua den eneste forbindelsen over Nidelva.

Brua var trolig nærmere 150 meter lang, noe som gjorde den til Norges desidert lengste bro i middelalderen. De to lengste norske broene i middelalderen fantes begge i Trøndelag, den andre gikk ut til Steinvikholmen. Tømmerrestene som ligger i Nidelva like ved Elgeseter bru ble i august 2009 tidfestet til å være fra mellomalderen, fra mellom 1260 og 1270. Dermed kan det bety at det er de eldste restene av ei bru i Norge som ligger her.

Brua er blitt fornyet flere ganger. På 1600-tallet ble den en periode kalt «Gårdsbroen» og «Kanikke bro».

Etter at Gamle Bybro ble ferdig, forfalt brua til Elgeseter, og den forsvant etter hvert.

I 1863 ble det bygd bru her igjen, da Størenbanen ble anlagt til Trondheim. Denne fikk navnet «Kongsgårds bro». Den ble ombygd til veibru i 1885, etter at jernbanestasjonen ble flyttet til Brattøra.

Elgeseter bru ble utført etter planer av dr.ing A. Aas-Jakobsen og arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Hovedentreprenør var Ingeniør F. Selmer AS.

Brua er bygd i betong og har 9 spenn og en svakt buet brobane som hviler på runde, slanke søyler med en diameter på 80 cm. I skråningene fra brohodene på begge sider er det lagt brostein i bølgemønster som dekor.

 • Lengde: 220 meter
 • Bredde: 23,4 meter
 • Høyde: 16,5 meter
 • Seilingshøyde: 15,1 meter
 • Lengste spenn: 22,5 meter

Elgeseter bru ble tildelt Betongtavlen 2004 av Norsk betongforening begrunnet i at brua er «et fremragende, fremtidsrettet og vakkert byggverk. Ved sin gode tekniske tilstand markerer broen betongens egenskaper som et bestandig byggemateriale.»

Brua ble i 2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Riksantikvaren fredet brua 17. april 2008.


Sommeren 2014 ble det utført vedlikeholdsarbeid på brua.

Dette ble gjort på brua:

 • Legging av ny membran(fuktisolering) og asfalt på kjørebanene
 • Karbonforsterkning av fire bjelkespenn
 • Karbonforsterkning av åtte søyler
 • Overflatebehandling av rekkverk
 • Fuging av kantstein
 • Rengjøring og impregnering av kantdragereKilde

 • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Elgeseter bru» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.
 • NIF Trøndelag avdeling gjennom 50 år. Utgitt 1961
 • Vitenskapsmuseet
 • NRK
 • Adresseavisen 13.7.2014