WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Elvedelta ved Nardo

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ved Sundland ble det under strandforskyvningen avsatt et stort elvedelta. Det ble bygget helt opp til datidens havnivå, 72 meter over havet. Høyden tyder på at det ble dannet for 8800 år siden. Over den østlige del av avsetningen ligger leire avsatt av kvikkleireskred. Deltaet må tidligere ha dekket området vestover mot Tempe, men deler av det er fjernet av Nidelvas graving.

Henvisning til NGUs kart: Se lokalitet nr 13 på Løsmassekart for Strinda

Henvisning til flyfotokart: [1]

Sunnlandplatået. Foto: Jan Habberstad

Platået på Sundland er godt synlig fra flere sider. Her fra nord ved Lerchendal gård. Januar 2009.

Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999


Eksterne lenker