WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Emil Melle

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Emil Melle
Emil Bredenbach Melle (22.5.1878 i Herøy herred på Sunnmøre - 16.6.1950 i Ørsta) var sønn av banksjef Johannes Andreas Melle (6.4.1848-26.2.1915) og hustru Eugenie Gjertine Eriksen (15.11.1853- 1892).

Gift november 1908 i Kristiania med Ragna Aass, f. i Drammen 18. august 1880. Barn: Rønnaug f. 9.2.1910 i Tromsø. Ekteskapet oppløst 1913. Gift 2. den 24.12.1913 i Tromsø? med Dorothy Boleyn, datter av alderman Bunklee og Fanny Boleyn, England. 4 barn i dette ekteskapet.

Emil Bredenbach Melle tok middelskoleeksamen på Tanks skole, og artium som privatist på Frogner skole. Han tok eksamen ved Sjøkrigsskolen 1903 og juridisk embedseksamen 1906. Han hospiterte ved NTH i Trondheim 1910, og ved Technisch Hochschule i Munchen 1911-12.

Emil Melle var medlem av styret i Studentersamfundet i Trondhjem høsten 1911 og våren 1912 (formann). Familien bodde i Blussuvollsbakken 4 i Trondheim i 1910. Emil Melle var da assistent for de nordlige landsdele hos inspectøren for ferskvands-fiskerierne.

Melle bodde hovedsakelig i Tromsø fra 1903 til 1918. Her var han assistent ved ferskvannsfiskeriene, bestyrer av Sjømannsskolen og overlos. Han flyttet i 1918 til Sandefjord og ble bestyrer av den offentlige Sjømannsskolen i Sandefjord 1918-1945.


Studentene og forsvaret.

Herr redaktør! Under denne titel har Deres blad (Dagsposten) søndag fra Studentersamfundet en del meddelelser som er høist misvisende. Først og fremst: Studentene har ikke demonstrert mot forsvaret - et stort flertall av dem er tvert imot meget forsvarsvennlige og vilde ikke gått med på omtalte beslutning om det i samfundet var blitt opfattet som en demonstrasjon. Bestemmelsens ordlyd går kun ut på at det ikke av samfundsteatret i samfundets navn skal spilles til inntekt for andre foreninger eller formål før tillatelse er innhentet fra samfundet (eller - om tiden er knapp - fra bestyrelsen). Men dette er jo regler som er så naturlige og selvfølgelige at de vilde være blitt befulgt uten noen lovparagraf. Ingen har syndet mot dem. Når forslaget allikevel møtte motstand, bl. a. fra bestyrelsens flertall, var det nettop av denne grunn - samt fordi en del av teatrets medlemmer hadde uttalt at de i forslagets fremkomst nettop nu så en ubeføiet tilrettevisning - samt endelig på grunn av den nære forbindelse med en interpellasjon på forrige møte, en forbindelse man anså egnet til å vekke misforståelser. Det var på forhånd så godt som sikkert at ingen forestilling kunde gis, da lokale ikke kunde skaffes til flere opførelser. Dette blev da også konstatert av Forsvarsforeningen før studenterskuespillerne rakk å behandle forespørselen i samlet møte. Vi har funnet disse oplysninger nødvendige, da saken allerede to ganger har vært behandlet i «Dagsposten» og på en måte som neppe har gagnet noen sak eller person. Dette er så meget mer å beklage, som de omtalte referater er fremkommet på tross av den anmodning som i samfundet av dirigenten blev rettet til avisreferentene om intet å meddele av disse indre anliggender. For Studentersamfundets bestyrelse Emil Melle, p. t. formann.

Se også

Kilde

  • 1. Bjarne Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955 (ikke oppført).
  • 2. Harald Ramm Rønneberg. Studenter i Den Gamle Stad. Teknisk Ukeblads forlag 1960
  • 3. Studentene fra 1900.Biografiske opplysninger til 25-års jubileet.
  • 4. Folketelling 1891 Ørsta,https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053036000532

Eksterne lenker