WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


En forferdelig tid. Spanskesyken i Strinda og Trondheim 1918-19

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
En forferdelig tid. Spanskesyken i Strinda og Trondheim 1918-19
En forferdelig tid. Spanskesyken i Strinda og Trondheim 1918-19
Årbok for
Strinda historielag
2018
Sidetall 31
Forfatter Per Mehus
Overskrift En forferdelig tid. Spanskesyken i Strinda og Trondheim 1918-19
3 stikkord Spanskesyken
Trondheim
Strinda

En forferdelig tid. Spanskesyken i Strinda og Trondheim 1918-19, skrevet av Per Mehus, er en artikkel i Strinda historielag sin årbok Strinda den gang da for 2018.

Spanskesyken rammet i 1918 -19 hele verden, med millioner av døde. Epidemien krevde langt flere ofre enn den blodige verdenskrigen, og kanskje flere døde enn begge verdenskrigene til sammen. Bemerkelsesverdig nok var det unge menn som var de mest utsatte både for pandemien og for den første verdenskrigen.

Per Mehus forteller hvordan sykdommen kom til våre nærområder, og hvordan myndighetene, stadsfysikus Bøckman i byen og distriktslege Rüsing i Strinda, forholdt seg til epidemien. En kombinasjon av mangel på kunnskap hos legene og stahet kombinert med uvitenhet hos noen av dem som hadde et administrativt ansvar for å ivareta folkehelsen, førte til at dødstallene ble høyere enn de ellers kunne vært. Artikkelen presenterer de sentrale lokale aktørene, og gir en godt dokumentert beskrivelse av hvordan sykdommen rammet grupper og enkeltmennesker i Strinda og Trondheim.


Artikkelen er på 32 sider og viser 20 bilder

Intern lenke


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]