WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Erik Stenvik

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Erik Stenvik holder foredrag 2021

Erik Stenvik (f.1946).

Erik Stenvik vokste opp på Strinda. Utdannet distriktsveterinær, bonde og seniorrådgiver hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.Som pensjonist bosatt i Steinkjer.

31. oktober ble Erik Stenvik - medlem av Strinda historielag og artikkelforfatter i denne årboka for 2020 - tildelt NTNUs litteraturpris 2020. Han fikk prisen for boka Bondevett (2019), som alt er kommet i nytt opplag.
I presentasjonen av boka framheves det at Stenvik i eget jordbruk har vist «praktisk kunnskap og handlekraft basert på nedarvet klokskap». Juryen uttalte blant annet: «Erfaringer fra tilværelsen som bygutt, student, dreng, veterinær og bonde gir forfatteren et originalt utsiktspunkt for å beskrive utviklinga i norsk landbruk i etterkrigstida. Samtidig bruker han det som utgangspunkt for en kvass kritikk av jordbrukspolitikken i samme periode og konsekvensene denne politikken har for mennesker, dyr og miljø».


Artikler for Strinda historielag