WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Estenstadmarka - en skog med stabilt fuglesamfunn

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Estenstadmarka - en skog med stabilt fuglesamfunn
Estenstadmarka
Årbok for
Strinda historielag
2016
Sidetall 9
Forfatter Olav Hogstad
Overskrift Estenstadmarka -
en skog med stabilt fuglesamfunn
3 stikkord Estenstadmarka
Fugler
Strindamarka

Historien om Estenstadmarka - en skog med et stabilt fuglesamfunn ble beskrevet av Olav Hogstad i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2016.

Artikkelen er på 9 sider. Den omtaler undersøkelser av spurvearter gjennom 4 perioder fra 1960. Artsmangsfoldet har holdt seg stabilt.

27 fotos og 2 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]

Se også