WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Et historisk møte på Melhus i 1814

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Grunnloven fra 1814
Stiftamtmann grev Fredrik Trampe kalte inn til møte i Melhus 27.- 28. mars 1814 for å velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 fra Søndre Trondhjems amt. 34 valgmenn møttes hos gjestgiver Nils Jensen Melhus på Melhus.

Fra Strinda møtte proprietær Reinholt Johannes Schieve og bonden Ole Olsen Teslien.


Til Eidsvollsmenn ble valgt:

1. Klokker Lars Larsen Forsæth fra Klæbu
2. Sorensskriver Anders Rambech fra Meldal
3. Sogneprest Jacob Hersleb Darre fra Klæbu


Reiseregning

De tre utsendingene fra Søndre Trondhjems amt skrev felles reiseregning etter Riksforsamlingen på Eidsvoll og var ikke beskjedne i kravet til stiftamtmannen, grev Fredrik Trampe.

Blant det de førte opp, og forlangte dekning av, var utgifter til reisetjenere og innkjøp av nye vogner til hjemturen. Eidsvollsmennene fikk først refundert 1500 riksbankdaler for reise, kost og losji etc. og fulgte opp med en tilleggsregning på 650 riksbankdaler i 1815. Et samlet beløp på 2150 daler tilsvarte på denne tiden for eksempel 60 tønner bygg, en bytomt med hvelvkjeller og hele 50 årslønner for en gårdsdreng. Slik er det ingen tvil om at de tre representantene både reiste, bodde, spiste og drakk standsmessig, i tillegg til at de hadde hver sin tjener.

Stiftamtmannen syntes imidlertid ikke at utsendingene la frem noe urimelig krav og viste forståelse for at sledene som ble brukt på turen sørover til Eidsvoll, var ubrukelige til hjemturen, som foregikk langt utpå våren, og dermed måtte selges og erstattes med langt dyrere «voiturer», vogner med hjul. Derfor attesterte han regningen, og pengene ble raskt utbetalt, for øvrig i en tid den nye riksbankdaleren stadig falt i verdi.

Se også


Kilde

  • Trøndelags bygder i tekst og billeder. O.J. Johansen 1945
  • Wikipedia
  • Dokument fra utstillingen «Arkivene - demokratiets grunnpilar» i Arkivsenteret på Dora. Adresseavisen 12.3.2014


Eksterne lenker