WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Falkenborg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Falkenborg gnr 6/1 er en parsell av Belbuan som ble fradelt 1777 og solgt til kjøpmann Peter A. Falck, som ga stedet navn etter seg. Landstedet hadde en eiendommelig planløsning i u-form, hvor to parallelle hovedbygninger var bundet sammen av et uthus.

Ett av våningshusene på Falkenborg i september 2008.

Etter Peder Falcks død gikk stedet i 1799 over til sønnen Ole A. Falck, og fra han igjen i 1802 til enken Ingeborg Anna Falck som ble gift med kaptein Ole Lyng i 1802. Han solgte i 1806 til kjøpmann Ole S. Blechingeberg. Deretter kjøpte stiftamtsskriver Moe Falkenberg. Hans enke Susanna født Malling, ble så gift med foran nevnte Ole Lyng som nå var blitt oberst.

Bakermester J. C. Struck kjøpte stedet 1832, og gården kaltes Struck-gården. Esten Olsen hadde gården fra 1860 til 1880 da han emigrerte til Amerika der han tok etternavnet Falkenborg. Fra 1880 var kjøpmann Ole (Olai) P. Strømsem (død 1905) eier av Falkenborg som forble i hans etterslekt til 1963. I 1900 hadde Strømsem en stor husholdning på Falkenborg. I hovedbygningen bodde husmor Astrid Oline Hoflund med to barn og i drengstuen fant man to gårds-og jordbruksarbeidere, en budeie og en kvinne som hjalp til med fjøsstellet. Trondheimsforfatteren Peter Egge hadde Olai Strømsem som modell for sin bok "Han og hans døtre". I boken kalles Falkenborg for Liljendal.

Olai Stømsems døtre Signe, Elise og Dagny arvet gården i 1905. Signes sønn skogsjef i Trondheim Fredrik Olai von der Lippe (12.2.1904-11.4.1976) arvet 2/3 av gården sammen med arkitekt Peder Daniel Hofflund.

Fredrik von der Lippe, festet i 1953 bort 50 daa. av eiendommen for en periode på 99 år. Jordene rundt gården ble solgt til Trondheim kommune i 1967. Eiendommen er i dag på 5,5 dekar og består av det opprinnelige hageanlegget, det opprinnelige hovedhuset og forpakterboligen. Den gjenværende delen av allén er fredet som natur- og kulturminne, og hus og have er bestemt bevart som kulturminne. Fjøset ble revet på 60-tallet og på samme sted ble det oppført et lager og kontorbygg.

Etter Fredrik von der Lippes død gikk eiendommen over på hans enke Margrethe (3.7.1921-6.5.2018). Eiendommen ble i 2000 overtatt av barna Signe Margrethe von der Lippe Lian og Jens Fredrik von der Lippe.

I dag ligger gården inneklemt mellom kjøpesentra. Et luftfoto fra Trondheim kommunes hjemmeside viser beliggenheten nord for KBS.

Falkenborg gård ligger nord for KBS

Her ser vi et kart fra 1914 som viser gårdens beliggenhet. Bemerk Ladebekken til høyre i bildet.

Falkenborg gård beliggenhet


Mye er tatt vare på på Falkenborg

Falkenborg ble utstykket etter 1963, men hovedbygningen og alleen er bevart. Alleen ble fredet som botanisk naturminne 1968.Inne i svalgangen henger det også mye gamle gjenstander.
Foto: Jan Habberstad


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.
  • 3. Personlig meddelelse fra Jens Fredrik von der Lippe.

Se også