WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fjellanger Widerøe AS

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Hovedkontoret i Trondheim fra 1966
Hovedkontoret på Fornebo
Tore Holte, Karl Stenstadvold og Magne Bye
Fjellanger Widerøe AS, ble et etablert samarbeid fra 1970 mellom Fjellanger og Wiggo Widerøe [1].

Dette var et resultat av at Fred Olsen kjøpte opp Widerøe, solgte alle arkivrettigheter til Fjellanger og begynte selv med passasjerflygning.

Historikken begynte imidlertid noen år tilbake i tid:

1910: Fjellangers opmaaling teknisk byrå i Trondheim blir opprettet av Ludvik Fjellanger. .

1923/24: Fjellanger lyskopi og tekniske fotoanstalt så dagens lys.

1934: Helge Skappel og broren Vilhelm Skappel slo seg sammen med brødrene Viggo Widerøe og Arild Widerøe og dannet et felles flyselskap, Widerøe’s Flyveselskap a/s.

1935: Flyselskapet Widerøe foretok de første fotogrammetriske opptak. Dette skjedde i Øygarden på oppdrag for NGO og Sjøkartverket.

1937: En av veteranene innen fly og flyfoto, Arild Widerøe, døde i en flyulykke.

1940: Reidar Fjellanger overtar firmaet Fjellangers Opmålingi 1940.

1955: Fjellanger Opmåling kjøpte sin første moderne kartkonstruksjonsmaskin Wild A7. De samarbeidet nå flittig med Widerøe ved opptak og kjøp av flybilder og økonomisk kartverk i flere fylker.

1965:Phillips/Fjellanger/Widerøe-bygget reist i Sorgenfrivegen 9. Samme år etablerte Widerøe sin planavdeling i Oslo.

1968:Normanns Kunstforlag AS ble 1986 solgt til Fjellanger-Widerøe AS

1970:Fjellanger kjøpte Widerøe Flyveselskaps fotogrammetriske avdeling, flyfotoavdeling, fotolaboratorium og planavdeling, og ble til Fjellanger Widerøe med 260 ansatte. Siden har selskapet gått under navnet Fjellanger Widerøe og har vært Norges-ledende på flyfoto, med flere millioner opptak bare i skråbildearkivet. I perioden 1936 – 1969 tok firmaet en stor mengde flybilder.

Rundt 1970 ble meget av det eldste skråfotoarkivet solgt til alle landets kommuner, ifølge Fjellanger Widerøe gjelder dette rundt 314 000 bilder.

1971: Etablering av eget kontor i Nairobi, Kenya med 4 ansatte. Samme år ble ØKO-Team A/S etablert for å drive økonomisk, organisatorisk og teknisk konsulentarbeid. Nybygget på Rolfstangen ble ferdigstilt.

I 1975 ble sivilingeniør Tore Holte valgt til styreformann. I 1976 ble sivilingeniør Karl Stenstadvold valgt til formann i bedriftsforsamlingen.

I 1978 flyttet Plan Oslo til Rolfstangen. I 1979 ble NLF I/S sammen med Nor-Fly A/S. I 1982 ble Knudsens Fotosenter i Oslo kjøpt og overført til Rolfstangen året etter.

I 1984 blir Reidar Wirum Bye valgt til styreformann. I 1986 blir Siv. øk/advokat Magne Bye valgt til styreformann . Direktør Per Ottesen ble valgt til formann i bedriftsforsamlingen. PUMATEC A/S ble etablert samme år.

1987 overtar Reidar Wirum Bye som administrerende direktør.

1992 ble Teknisk Data Trondheim A/S oppkjøpt. Konkursboene AeroNor A/S og Flybilder A/S ble kjøpt.

2003: Alt som hører til vertikalfoto, altså kart, ble solgt til Statens kartverk. Totalt var det snakk om 800 000 opptak. Siden da har Fjellanger Widerøe kun holdt på med skråfoto.

Fjellanger Widerøe Plan AS og datterselskapene Knut Hepsøe Bygg- og Støykonsult, og Arild Berg AS i Drammen ble overtatt av Multiconsult A/S i 2003.

Fjellanger Widerøe ville etter salget av forretningsområdet Samferdsel og Miljø, konsentrere seg om utviklingen av og investeringer i selskapene Fjellanger Widerøe Geomatics AS, Fjellanger Widerøe Aviation AS og Fjellanger Widerøe VisKom AS - samt eiendomssiden. Firmaet gikk imidlertid konkurs 17. oktober 2003.

2006: En epoke var over, og det ble slutt på dørsalg av flyfoto. Nettsalget tok da over, og de fleste henvendelser kommer nå via e-post og telefon.

Se også

Kilde

  • 1. Bygg.no
  • 2. Kort historikk Fjellanger Widerøe AS

Eksterne lenker