WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fjellangers Opmåling

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Søndre gate 25.
Hovedkontoret fra 1923 til 1966 i Dronningens gate 68
Fjellangers Opmaaling firmalogo
Fjellangers Opmåling-teknisk byrå, Søndre gate 25, etablert 1910 av ingeniør Ludvik Fjellanger. I 1923 kjøpte firmaet Dronningens gate 68 som var firmaets hovedkvarter til 1966.

Firmaet utførte oppmålingsarbeider, reguleringskarter for byer og bygningskommuner, oppmåling av skog og landeiendommer, stikningsarbeider og kontrollmålinger. I 1914 fikk firmaet medalje og diplom for "gode karter" på Norges 100-års Jubileumsutstilling i Kristiania.

Firmaet hadde også mangeårig praksis i teknisk konsulentvirksomhet for planlegging og bygging av taubaner.De hadde fra 1914 Norgesagentur for Kern måleinstrumenter - senere for Otto Fennel Søhne`s produkter.

Fjellangers Lyskopi og Tekniske fotoanstalt så dagens lys i 1923/24. Ledet av Olivia Kristine Fjellanger, Ludvik Fjellangers kone.

I mellomkrigstiden prosjekterte firmaet en 56 km lang taubane i Kaukasus, hadde store kartoppdrag for familien Thams i Orkdal, reguleringskart i Steinkjer, Namsos, Rørvik i Brønnøysund.

Firmaetetablerte et samarbeid med Widerøes Flyveselskap i 1935, se Fjellanger- Widerøe AS.

Da Ludvik Fjellanger døde i 6.2.1940 overtok sønnen Reidar Fjellanger ledelsen av firmaet. Fram til krigsutbruddet samme år var antall ansatte i Fjellangers Opmåling 15. Firmaet hadde ingen aktivitet fram til krigens slutt.

Fjellangers hovedoppgaver etter krigen var knyttet til "De brente steders regulering", vassdragsreguleringer, tachymeterkartproduksjon, lyskopiering mm.

Samarbeidspartneren Widerøes virksomhet var vertikalfotografering, gårdsfotografering, reguleringsoppdrag og fotogrammetisk konstruksjon av kart.

I 1955 etablerte Fjellanger sammen med Ing. Martin Hetland i Hetland Oppmåling Norsk Luftkartlegging. Dette ble kort tid etter overtatt i sin helhet av Fjellanger. Firmaets navn ble da Fjellangers Oppmåling og Luftkartlegging.

I 1966 flyttet Fjellanger til Sorgenfriveien 9 og 3.500 m2 moderne lokaler i Phillips/Fjellanger/Widerøe-bygget.

Reidar Fjellanger døde 23.7.1968. T. Følstad, Oddmund Svendsen og Torkel Rian ble ansvarlig for driften. Advokat Carl Flock ble styreformann. I 1969 ble firmaet omdannet til aksjselskap med 140 ansatte. Siviløkonom Magne Bye ble valgt til styreformann.

I 1962 ble Fjellanger medeier og partner i Norconsult A/S. Året etter, i 1963 etablerte de planavdeling i Trondheim der generalplaner, veiplanlegging, VA-tjenester og generelle konsulenttjenster inngikk.

I 1970 kjøpte Fjellanger Widerøes Flyveselskap`s fotogrammetriske avdeling, flyfotoavdeling, fotolaboratorium, planavdeling med ca 120 ansatte + 140 egne, ca 260 ansatte. Fjellangers omsetning før overtakelsen var 22 millioner kr. Styreformann Magne Bye ble adm. direktør.

Status ved overtakelsen var: 2 kartavdelinger med 25 kartkonstruksjonsapparater, 65 konstruktører, 45 tegnere, 35 landmålere, 40 samferdsels- og oversiktsplanleggere. Repro, fotolab., liftfotografering, billedarkiv med 650.000 opptak, samt et betydelig byggeprosjekt på Rolfstangen i Bærum.

Firmaet hadde distriktskontorer i Drammen, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Bodø og Tromsø.

Firmaets navn ble endret til Fjellanger Widerøe A/S Ingeniør- og arkitektfirma.

Se også

Eksterne lenker

Kilde

  • Det norske næringsliv. Fylkesleksikon for Sør-Trøndelag 1949.
  • Kort historikk Fjellanger-Widerøe AS.