WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fjermstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fjermstad 2015. Foto: Jan Habberstad 2015
Utsikt mot Fjermstad 2015. Foto: Jan Habberstad 2015

Fjermstad, gnr 127/1, Engelsåsvegen 27, nær Brurok skole, tilhørte opprinnelig Bakke kloster. Navnet betyr: Bosted ved bekken Fjorm.

Lorentz Angell som var måler og veier i Trondhjem fikk bygselseddel i 1701. Til gården hørte da 2 husmenn. I 1718 ble stiftamtmann Iver von Ahnen eier. han eide flere gårder i strinda, blant disse Tesli og Overvik. Fra 1723 var tollkasserer Johan Luitkis eier, og etter han enken Anna Catharine. Hans sønn generalskipsmåler Hans Hagerup Luitkis ble som odelsberettiget eier av gården fra 1755. Han eide også Granåsen gård, og solgte gården Fjermstad i 1769 til Ole Iversen Fjermstad. Hans etterslekt satt på gården i over 100 år.

Sønnen Paul Olsen Fjermstad (5.12.1780-11.9.1860) overtok gården i 1805. Han ble gift 25.6.1802 med Ingebor Larsdatter Sætran (1781-16.8.1831). De fikk 8 barn. Husene på gården Fjermstad brant ned 21.6.1807. 3 personer omkom under brannen, deriblant de to eldste barna.

Sønnen Ole Paulsen Fjermstad (6.3.1815- 22.5.1882) overtok gården i 1833. Han ble i 1835 gift med Marit Pedersdatter Qvammen (24.11.1805-16.11.1875). de fikk 5 barn, deriblant senere Stortingsmann Paul Fjermstad.

Ole Paulsen solgte i 1853 en del av gården til økonom Nils A. Walsøe.

Sønnen Peder Olsen Fjermstad (3.2.1837-) overtok Fjermstad i 1873. Han ble gift 26.6.1863 med Karen Kirstina Andersdatter Qvål (2.3.1832-). I 1879 ble gården solgt til Arnt Jensen (23.9.1863-12.7.1905) fra Ørlandet. Han tok navnet Fjermstad og var gift med Anna Rasmusdatter (1841-). Deres sønn Jens Arntsen Fremstad (23.9.1863 på Ørlandet-12.7.1923) tok over gården etter sin far. . Han ble gift 3.7.1888 med Margrethe Morthinusdatter Nordlæseen (25.1.1863-29.6.1947). Deres sønn Arne Martin fjermstad (9.5.1894-3.3.1975) som var ugift, tok over gården i 1928. Han solgte gården i 1954 til Johan Vikan (21.3.1914-17.12.1999) fra Skatval. Han var gift med Dagrun Fløan (11.5.1913-) fra Skatval. De fikk 4 barn. Dattersønnen Jan Øyvind Larsen Vikan (1.3.1970-) driver gården.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Bygdebok for Bratsberg Annex-sogn. Kåre G. Hugås. 2000.