WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fogder og lensmenn

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Fogdinstitusjonen går tilbake til år 1400. Fogdene avløste de kongelige sysselmenn.

Christen Søfrensen var fogd i 1648, Jacob Rasmussen fra 1649, Søfren Anderssøn fra 1657, Hans Edvardsen fra 1662, Mads Tybring fra 1668, Andreas Krag i 1720.

Senere ble Strinda fogderi felles med Selbu. Sylvester Bjerregård fungerte fra 1720-1731. Han ble etterfulgt av Hans Augustinussen fra 1731 som bodde på Leirbrua. Hans datter Inger Elisabeth ble gift med Albert Hysing som ble konstituert i embedet i 1749. Johan Wedege kom fra Finnmark i 1751 og flyttet til Nordmøre i 1753. Hans etterfølger ble Nils Colstrup som kom i kassamangel og ble suspendert. Henrik Helkan var konstituert i 1767, deretter var Bogardt fogd i kort tid.

Mads Sørensen ble fogd i 1768. Han fungerte til han flyttet til Sunnmøre i 1775. Kammerråd Jon Berg kom i 1775 og satt i embedet til 1813 da han døde. Berg bodde på Blakli. Andreas Richter var konstituert kort tid i 1813. Så kom Peder Munthe Bull fra 1813 til 1818. Han var stortingsmann og i hans sted fungerte jurist Timme. Johan Nicolai Klingenberg var fogd fra 1818, Anders Bernhoft fra 1838, Johan Stub fra 1883, Andreas Thaulow Petersen fra 1887. I 1902 var embedet ledig. H. Wesenberg var kst. fogd fra 1903.

I følge lov av 21. juli 1894 og kgl. res av 20.11.1897 skulle fogdembedene inndras ved ledighet og amtskassererstillingen komme i steden. Den første amtskasserer i Søndre Trondhjems Amt ble Anders Nilsen Samdahl fra 1906.

Lensmanninstitusjonen er av gammel dato, ca 700 år. I de siste 250 år har lensmenn i Strinda vært:

Iver Hagenbachen til 1767. Han ble avløst av Baard Larsen Vold som var lensmann til 1792 da han tok avskjed til fordel for sin sønn Ole A. Vold. De bodde på Voldsminde. Ola Andreas Vold ble i 1820 etterfulgt av Hans P Fyhn som var lensmann til 1848. Etter han kom Lensmann Anton Julius Sand som fungerte til 1880, Georg Fredrik Rønning til 1890 hvoretter stillingen var ledig i 3-4 år.

Fra 1893 kom Peter John Amundsen. I 1901 var stillingen igjen ledig til Johan Christian Dahl ble tilsatt . Han var lensmann til 1921 da Peter Arne Dahlback ble tilsatt. Erling Sletbak (født 30. januar 1900 i Sunndal, død 9. desember 1999) ble ansatt som lensmann i Strinda 25. juni 1948.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker