WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Foldal

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Foldal, gnr 91/1, Leirvegen 1, ligger ved Bratsbergvegen vest for Tvereggen. Navnet kommer fra bekken Folla som renner ved gården.

Foldal tilhørte i middelalderen domkapitlet, og i 1701 var Ebbe Carstensen eier. I 1740-årene ble gården delt i 2 bruk, idet Foldalsaunet ble skilt ut og drevet under Tvereggen. I 1824 går Foldal over i privat eie idet Gunhild Larsdatter og hennes mann John Pedersen blir eiere. Sønnen John Petersen overtok i gården i 1892. På denne gården har således samme slekt sittet siden 1746, først som bygslere senere som selveiere. Inntil den i 1898 ble overtatt av Anders Kr. Gjervan (05.10.1872-13.12.1953).

Sønnen Kristen Gjervan (3.10.1905- 11.12.1982) overtok gården. Han ble i 1928 gift med Malmfrid Skogstad (22.4.1907 i Soknedal-30.01.1999). Barn Ragna (1929), Asbjørn (25.6.1930 - 15.11.2002), Dagfinn (1941) og Solfrid (1942).

Asbjørn Gjervan overtok gårdsdriften. Gården drives fortsatt med hans sønn Bård Gjervan som driver. Gjervan AS har hovedkontor her.

Foldal i 1952

Widerøes luftfoto fra 1952. Kopi fra UBiT. Bratsbergveien til venstre i bildet.


Foldal i 1952. Foto: jan Habberstad

Foldal sett fra syd 1. juledag 2008


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon