WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fra enevelde til folkestyre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Styresettet i Norge skiftet fra adelsvelde til kongelig enevelde i 1660 og til folkestyre 1814.

Visse former for folkestyre hadde landet også i enevoldstida. Lekmannsskjønnet ble etterspurt av styresmaktene. Skjønnsnemnder og tingvitner ble oppnevnt av fogd eller lensmann.

Med 1660 kom en ny tidsepoke med forskjellige navneskifter. I stedet for len ble det amt, og i stedet for lensherre ble det amtmann som var kgl. embedsmenn. Han som var amtmann i en stiftsstad ble kalt stiftamtmann. Han var leder for det sivile styret i amtet.

Fogdene som før mest hadde vært lensherrenes tjenere, ble nå kongelige embedsmenn, og under dem stod bondelensmennene. Strinda fogderi var delt opp i 8 lensmannsdistrikter eller tinglag.

Strinda tinglag utgjorde et helt prestegjeld med 3 kirkesokn foruten forstaden Bakklandet.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker