WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fredrik Christian Otto Hegermann

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Hegermann
Foto:Flickr

Fredrik Christian Otto Hegermann (født 22. juli 1769 i Fredrikshald, død 27. mai 1841 i Kra.??) var Generalmajor, Chef for Trondhjemske Brigade og Kommandant i Trondhjem 1831 - 1841.

Sønn af Oberstløitnant Cay D. Hegermann, (død 1800), og Anna Esther, f. Stuhlmann.

  • 1785 Fenrik
  • 1802 Kaptein ved 1ste Trondhjemske Regiment
  • 1811 Major
  • Repræsentant for Trondhjem ved det overordentlige Storthing 1814
  • 1815 Oberstl.
  • 1818 Chef for Indherredske Musketerkorps, s. A. Oberst
  • 1823 Chef for Trondhjemske gevorbne Musketerkorps
  • 1825 Generaladjutant

Eiede fra 1797 Gaarden Ranheim i Strinden, og i Trondhjem Gaard No. 14 i Kjøbmandsgaden.

Hovedbygningen på Ranheim var i relativt dårlig forfatning da Hegermann overtok eiendommen. Han foretok en betydelig rehabilitering, og reduserte lengden på hovedbygningen med 20 meter. Hagermanns militære løpebane førte til at han 14.april 1835 averterte gården til salgs. Gården ble solgt til cand. theol. Lauritz Dorenfeldt Jenssen for 23.000 riksdaler.


Kilde

  • TRONDHJEMS 900 AARS JUBILÆUMKATALOG FOR DEN HISTORISKE UDSTILLING I TRONDHJEM 1897.
  • Olav Paulsen. Årbok 2001 Ranheim bydels museums historielag