WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fritz Lorck

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Christian Lorck

Frederik Christian «Fritz» Lorck (født 2. juli 1815 i Trondhjem, død 9. mai 1901) var en norsk kjøpmann og politiker (H). Han var sønn av Lorentz Lorck. 2 av hans brødre Christian Andersen Lorck (d.y.) (1813-1895) og Lorentz Ferdinand Lorck (1822-1895) drev firmaet Lorentz Lorck & Sønner fra 1841 til 1865, da firmaet ble hetende Lorck & Co.

Han var født inn i kjøpmannsfamilie som opprinnelig var fra Flensburg. Han ble student ved Fredrikshalds skole i 1834, og arbeidet senere på et handelskontor i Hamburg. Deretter drev han egen handel i fødebyen gjennom firmaet Lorck & Co. Han var medlem av Norges Banks representantskap 1854–1875, deretter direktør i banken 1875–1885. Han var også direktør i Trondhjems Sparebank 1850–1862.

Lorck var medlem av Trondhjem bystyre i 25 år, herav ordfører 1863–1864, 1867–1868 og i 1870. I 1855 kom han med i en kongelig kommisjon vedrørende mellomriksloven. Han møtte på Stortinget første gangen i 1863 fra 26. februar. Han var da 1. varamann for Trondheim og Levanger og møtte i stedet for Ove Høegh både da og fram til stortinget i 1864. Fast plass på Stortinget innehadde han fra 1865 til 1869, og på ny fra 1874 til 1879. Også i perioden 1883–1885 var han stortingsmann. Han var medlem av tollkomiteen i 1863 og i perioden 1865–1866, i budsjettkomiteen 1865–1866, 1868–1869 og 1877–1879, i jernbanekomiteen 1868–1869 og 1883–1885, i bankkomiteen 1874, i næringskomite nr. 2 1875–1876, i stemmerettskomiteen 1875–1877 og i skattekomiteen 1875–1879. I sin siste sesjon, 1885, ble han permittert fra 15. mai. Han sluttet seg til partiet Høyre da det ble dannet.

Han var innehaver av Nordstjerneordenen.

Kilder

  • 1. Wikipedia
  • 2. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik