WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Funn av 300 år gammel kule ved Nidelva

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Holthes minde.
Muskettkula. Foto: Kåre Nordland
Funnsted av kule. Foto: Kåre Nordland
Tegning av Gabriel Cronstedt.
Utsnitt flyfoto 1947.
Da Armfeldt krysset Nidelva i 1718 kom det til trefninger mellom norske styrker og General Armfeldts styrker.

Flere funn av kvernsteiner (forankrings/ ballaststeiner for bro over elva) er tidligere gjort ved krysningsstedet.


10. mai 2017 på jordene ved Holthes Minde på Leira gjorde Kåre Nordland et funn av en kule. Han forteller:

Jeg var ute med metallsøkeren den 10. mai 2017 på jordene ved Holthes Minde på Leira, og søkte etter noe fra overgangen av Nidelva mandag 17. november 1718 (svensk tidsregning). Etter ca. 10 minutter fant jeg ei muskettkule som lå i pløyelaget på ca. 10 cm dyp, ca. 15 meter ut på jordet fra stabburet på Holtes Minde.Den er av bly og veier 37 gram, og ca. 19 mm i diameter.

Kula er litt flat på den ene siden, (så den ikke ruller) og man kan jo spekulere på hvordan det skjedde..

Det er muligens ei innkommende kule fra de norske soldatene fra den andre siden av Nidelva, der hvor Sjetne gård lå, (nå Halstein), men det kan også være ei kule som ble mistet av en svensk muskettskytter.

Mens svenskene jobbet med å gjøre ferdig de 18 bru-delene før de ble fraktet de ned til elvekanten, ble de beskutt fra den andre siden. Til slutt ble mannefallet så stort at konstruktøren og oberstløytnant Gabriel Cronstedt førte fram artilleriet for å få jobbe i fred.

På hans tegning kan man se 4 kanoner, med referanse til bokstaven "m". Det nevnes fra svenske beretninger om 60 falne på svensk side (Leirasiden), og muligens like mange på norsk side (Sjetnesiden), før svenskene kom seg over elva. På tegningen til Cronstedt kan man også se ryttere til hest komme i rekke langs bekkedalen (Sagabekken?) i skjul og dekning.

Denne bekkedalen som vises tydelig på tegningen, og på utsnitt av et flyfoto fra 1947, ble senere planert og fylt igjen.

Det kan nevnes at det på Leirsletta gård, finnes en stor kvernstein som ble plukket opp fra Nidelva i nærheten av overgangen.

En tilsvarende kvernstein står også oppreist på Vestre Nastad. Den var muligens brukt som anker for å holde igjen brua, som ble satt sammen til sammen ca. 120 meter. Bredden på Nidelva var den gang målt til 96 meter ved overgangen.

Uten grunneiernes tillatelse å søke på ovenfor nevnte jorder, hadde neppe denne kula blitt funnet.


Mvh Kåre Nordland

Kilde

  • Kåre Nordland


Interne lenker