WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Gården Kvål i Bratsberg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Gården Kvål i Bratsberg, opprinnelig navn Qualle. Navnet har endret seg over tid og betyr en isolert rundaktig høyde som passer til gårdens beliggenhet.

Kvål var en Kannikegård. En kannike (Decanus, Archidacanus, Præpositus og Cantor) var før reformasjonen en geistelig som var med og valgte erkebispkob.

I 1704 ble kirkens del av gården solgt til stiftsamtskriver Erich Matzen, som senere samme år solgte til kjøpmann Morten Kiembler. Fra 1745 var Joen Olsen Reppe (1706-1753) eier av Morten Kiemblers andel i gården.Han ble gift med enke Marit Nilsdatter, enke etter leilending på Kvål, Lars Mikkelsen. Nils Larsen som var sønn etter Lars Mikkelsen tok over gården i 1764. I 1756 hadde den samme Nils fått kgl. skjøte på den del av Kvål som var krongods. Han ble gift 3.7.1766 med Mali Johansdatter Røstad. I 1765 solgte han gården til Simon Paulsen Randli, som var gift med brordatter av Nils Larsen.

Simon Paulsen Randli (død 3.5.1795) var gift med Marit Mikkelsdatter (1745-15.4.1798). De fikk 13 barn.

I 1795 ble gården Qvål delt i 2 deler:

  • Kvål Nedre, gnr 121/1. Eldste sønn Michel Simonsen (1765-) overtok denne.
  • Kvål Øvre. gnr 121/2. Nest eldste sønn Paul Simonsen (1770-) overtok denne


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Bygdebok for Bratsberg Annex-sogn. Kåre G. Hugås. 2000.